Vacancies

  • The Roma Education Fund’s (REF) mission and ultimate goal is to close the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma. In order to achieve this goal, the organization supports policies and programs which ensure quality education for Roma through scholarships, grant making and advocacy activities. The objectives of REF include:

  • The Roma Education Fund’s (REF) mission and ultimate goal is to close the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma. In order to achieve this goal, the organization supports policies and programs which ensure quality education for Roma through scholarships, grant making and advocacy activities. The objectives of REF include:

  • The Roma Education Fund’s (REF) mission and ultimate goal is to close the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma. In order to achieve this goal, the organization supports policies and programs that ensure quality education for Roma through scholarships, grant making and advocacy activities. The objectives of REF include:

  • The Roma Education Fund’s (REF) mission and ultimate goal is to close the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma. In order to achieve this goal, the organization supports policies and programs that ensure quality education for Roma through scholarships, grant making and advocacy activities. The objectives of REF include:

  • VÝZVA NA OBSADENIE PRACOVNEJ POZÍCIE PROJEKTOVÉHO/EJ KOORDINÁTORA/KY ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU PRE RÓMSKYCH  ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

    Budapešť/Prešov

    Nadacia Rómsky vzdelávací fond, medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje podpore vzdelávania Rómov hľadá projektového koordinátora pre svoju pobočku na Slovensku (Prešov), ktorý bude koordinovať Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl na Slovensku