PROGRAMUL DE BURSE RMUSP ~ INSTRUCTIUNI DE APLICARE ~

            


 Notă: Programul de Burse REF se adresează exclusiv persoanelor de etnie romă!


[English] [Български] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]

FOLOSOFIA PROGRAMULUI
Scopul principal al Programului de burse Roma Education Fund (REF SP) este de a contribui la dezvoltarea unei mase critice de romi, absolvenți de învățământ superior, încrezători și mândri de identitatea lor romă, specialiști în domeniul academic și social, dotați cu abilități și competențe care le permită să devină profesioniști în domeniile studiate, precum și să rămână conectați la comunitatea romă și să acorde sprijin în continuare în dezvoltarea și includerea acesteia în societate, în general.

Programul de Burse REF (REF SP) anunță deschiderea ciclului anual de burse pentru Programul de Burse Universitare “Roma Memorial” (RMUSP), pentru Anul Universitar 2017-2018.

RMUSP oferă burse academice de merit pentru studenții romi care sunt cetățeni sau rezidenți permanenți în Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia. Candidații eligibili trebuie să urmeze studii de licență, master sau doctorat la universități acreditate de stat în țara lor natală sau în țara de rezidență.

Pentru fiecare ciclu de burse, numărul total de burse RMUSP este determinat de disponibilitatea fondurilor în REF SP. Numărul de burse alocate fiecărei țări din program este decis în funcție de următorii factori:

 • cererile de burse făcute în ultimii ani, calculate în funcție de numărul de aplicații;
 • existența programelor alternative de burse într-o anumită țară, precum și existența planurilor de credit pentru studenți;
 • mărimea estimată a populației de romi în fiecare țară raportată la populația totală de romi în cele 13 țări RMUSP.
 • Termen limită: 11 Mai 2017, pentru Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Kosovo;
 • Termen limită: 12 Mai 2017, pentru Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovakia, și Turcia;

Notă: înainte de a începe procesul de aplicare vă recomandăm să:

 • citiți cu atenție Ghidul de Aplicare înainte să începeți să completați Formularul de Aplicare Online (OAF), pentru a putea înțelege cerințele și a asigura respectarea și finalizarea cu succes a aplicației dumneavoastră;
 • începeți să completați și să finalizați Formularul de Aplicare Online cât mai repede posibil, și înainte de expirarea termenului limită.

Vă rugăm să contactați Coordonatorul Național doar în cazul în care aveți nevoie de clarificări pe care nu le găsiți în Ghidul de Aplicare.

Important

Este obligatoriu să completați și să să finalizați pașii următori, în ordinea lor logică

PASUL 1: completați (sau actualizați) Informațiile Personale;

PASUL 2: completați (sau actualizați) Sondajul; și

PASUL 3: accesați Lista de Aplicații, selectați și alegeți schema de bursă, completați și depuneti/înregistrați .

Formularul de Aplicare Online poate fi înregistrat cu succes numai dacă este complet finalizat, și numai dacă PASUL 1 și PASUL 2 sunt pe deplin completați, de asemenea.

Vă rugăm să rețineți că, în cazul de reinnoire a aplicației, ceea ce înseamnă că ați completat anterior Informațiile personale și Sondajul, va trebui să revizuiți ambele secțiuni și să corectați/modificați/adăugați informațiile după cum este necesar, pentru a reflecta în mod corespunzător situația dumneavoastra actuală.

***

Cuprins

I. INFORMAȚII GENERALE

II. CRITERII DE ELIGIBILITATE

III. ETAPELE APLICAȚIEI

ETAPA 1 – Depunerea Formularului de Aplicare Online (FAO)

ETAPA 2 – Verificarea înscrierii

IV. MECANISMUL DECIZIONAL

A. CRITERII DE SELECȚIE

B. PROCESUL DE SELECȚIE

Etapa 1 – Verificarea eligibilității

Etapa 2 – Evaluarea cererii

Etapa 3 – Interviuri personale

Etapa 4 – Depunerea Adeverințelor de înscriere (anul universitar 2017-2018)

Etapa 5 – Finalizarea procesului de selecție

V. COMUNICAREA REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECȚIE

VI. MECANISMUL DE APEL / CONTESTAȚII

I. INFORMAȚII GENERALE

(consultați cuprinsul)

 • REF poate sprijini un aplicant, în timpul studiilor sale, maxim 8 ani, după cum urmează:
  • diplomă de licență, pentru maxim 4 ani într-un model integrat de studii, sau maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna;
  • diplomă de master, pentru maxim 1 an în sistemul integrat de studii non-Bologna, și maxim 2 ani în sistemul Bologna;
  • diplomă de doctorat, pentru maxim 3 ani și doar primii 3 ani ai studiilor de doctorat;
 • Suma bursei RMUSP de bază este calculată pe baza a 80 EURO pe lună universitară.
 • Bursa RMUSP are rolul de a acoperi cheltuielile de școlarizare ca manuale, taxe de examen și cheltuieli de trai, parțial;
 • Bursa este acordată candidaților acceptați doar pentru anul universitar în care au intrat în concursul pentru burse (ex. anul universitar 2017-2018); studenții care sunt interesați să obțină bursa în anii universitari ulteriori trebuie să își reînnoiasca aplicația și să intre în concurs în fiecare ciclu de burse.
  • În funcție de disponibilitatea fondurilor, REF SP poate acoperi și cheltuielile cu taxa de școlarizare, parțial sau total, pentru un maxim de 1.200 EURO pe an universitar, ca parte a bursei; însă, REF SP nu garantează că suma bursei va acoperi parțial sau total taxa de școlarizare pentru un candidat acceptat;
 1. REF SP va acorda prioritate în domeniul științelor naturale, IT și inginerie, științe interdisciplinare, studii medicale, drept și studii juridice, precum și studii pedagogice. Prin urmare, solicitanții care urmează astfel de studii vor primi puncte bonus în competiția pentru bursă.

Notă: acei aplicanți care vor indica în Formularul de Aplicare Online că urmează sau intenționează să urmeze studii în oricare dintre domeniile prioritare, dar nu va fi în poziția de a confirma înscrierea (în toamnă), pentru anul universitar 2017-2018, vor avea scorul final re-ajustat, cu punctele bonus retrase, iar poziția lor în clasamentul final va fi modificată în mod corespunzător.

Procesul de aplicare pentru Programul de Burse REF se desfășoară online prin Sistemul de Aplicare Online (OAS), și constă în două etape:

 1. Depunerea Formularului de Aplicare Online (OAF);
 2. Verificarea înscrierii: depunerea Adeverinței de înscriere și a Certificatului privind taxa de școlarizare (dacă este cazul); etapa a doua se aplică doar candidaților care au trecut mai departe în competiție (mai multe detalii privind procesul de selecţie).

Beneficii Cumulative

Solicitanţii care vor primi burse de la o entitate terţă (institutii, programe guvernamentale, programe internaţionale, donatori privaţi) pe parcursul anului universitar 2017-2018, au obligaţia de a notifica în scris Coordonatorul Național despre acest fapt, din momentul primirii confirmării de la entitatea terţă respectivă. Notificarea trebuie să includă detalii precum: titlul complet al entității ce acordă sprijin, valoarea sumei, perioada vizată şi scopul sprijinului.

 •  Vă rugăm să rețineți că bursele universitare convenționale (excelență, studiu, social) nu constituie un beneficiu cumulativ și nu trebuie să fie raportate către REF SP.

Criteriul de beneficii cumulative, pentru cei care primesc sprijin de la entități terțe, vor fi aplicate atunci când un student primește ca sprijin o bursă care este egală sau mai mare decât cea pe care REF SP ar oferi-o în mod obișnuit respectivului aplicant, având în vedere nivelul de studiu urmărit și nivelul taxelor de școlarizare.

Important: situația de nerespectare a obligaţiei notificării prompte a Coordonatorului Național despre faptul că aplicantul beneficiază de un astfel de sprijin de bursă alternativă, va duce la descalificarea respectivilor aplicanți din competiția Programului de burse REF.


Conflict de interese

Aplicanții care sunt angajați (cu contract de muncă) ai Fundației pentru o Societate Deschisă sau ai Fundațiilor Naționale din Rețeaua Fundațiilor Soros, precum și ai Roma Education Fund, nu sunt eligibili pentru Programul de Burse REF. 

Important: situația de nerespectare a  obligaţiei notificării prompte a Coordonatorului Național despre situația de Conflict de Interes, va duce la descalificarea respectivilor aplicanți din competiția Programul de burse REF.

Comunicare
Pentru a se asigura că Echipa Programului de burse poate comunica în mod adecvat cu aplicanții și beneficiarii programului, în ceea ce privește toate cerințele și informațiile referitoare la aplicația depusă sau statutul academic al beneficiarilor, aplicanții trebuie să:

• utilizeze o adresă de e-mail activă și personală, care să fie verificată cu regularitate în vederea corespondenței prompte primite din partea Programului de burse REF. Vă recomandăm să folosiți un furnizor de servicii de încredere, sper exemplu: Gmail, Yahoo;

• să notifice Programul prin intermediul Coordonatorului național, prin e-mail, imediat, în cazul oricărei schimbări în ceea ce privește adresa de e-mail, cu explicație completă, și solicitând în mod oficial actualizarea adresei de e-mail în Sistemul de Aplicare Online (OAS). Vă rugăm să rețineți că schimbarea adresei de e-mail în Sistemul de Aplicare Online trebuie să fie solicitată doar în situații justificate /obiective.

Plângerile/reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare, cu excepția cazului în care cerințele de mai sus pentru comunicare electronică sunt respectate.


II. CRITERII DE ELIGIBILITATE

(consultați cuprinsul) 

Pentru a fi eligibili în competiția pentru bursa RMUSP, solicitanții trebuie să respecte următoarele cerințe:

 1. Să declare în mod deschis că sunt romi;
 2. Sunt în prezent studenți, sau vor fi acceptați ca studenți pentru a obține o diplomă de licență, master sau doctorat la o universitate acreditată de stat în țara nativă sau în țara de reședință în anul universitar 2017-2018;
       
  - țara nativă sau țara de reședință trebuie să fie una din țările incluse în programul RMUSP, după cum urmează: Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croația, Cehia, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia, România, Serbia, Slovakia, Turcia;
 3. Învățământul la distanță, precum și studiile cu frecvență redusă pentru nivelul de licență nu sunt eligibile pentru sprijin, în cadrul tuturor schemelor de bursă REF SP;

  Excepție: în Republica Cehă, studiile cu frecvență redusă sunt eligibile pentru toate nivelurile de studiu: licență, master și doctorat;
 4. Solicitanții care își reînnoiesc aplicația și se află în situația de a repeta anul universitar (studenții care au primit o bursă REF în anul universitar precedent și aplică să își reînnoiască bursa pentru același an de studiu), nu sunt eligibili în competiția pentru bursă;
 5. REF SP acceptă ca eligibile numai acele aplicaţii care presupun continuarea studiilor în nivel secvenţial; superior:
       -Exemplu: în cazul în care aplicantul a absolvit nivelul de Master, nivelul propus de studiu în competiția de burse REF SP trebuie să fie pentru nivelul de studiu superior ulterior, în acest caz, pentru studii de doctorat. O altă ilustrare de neeligibilitate ar fi: absolvenţii de studii doctorale să aplice pentru Master sau Licență, sau absolvenții de studii de Master să aplice pentru al doilea Master sau Licență;
 6. REF SP acceptă ca eligibile doar acele aplicații în care studiile sunt desfășurate pe parcursul duratei convenționale oficiale a unei diplome (de exemplu, în cazul în care un student desfășoară studii de licență de durata de 3 ani și va solicita bursa pentru al 4-lea an, din cauza prelungirii -chiar dacă este permis de către Universitate-, aplicația nu va fi considerată eligibilă);
 7. Perioada de prelungire a studiilor permisă de universități pentru ca studenții să pregătească teza finală (care nu necesită prezența obligatorie a studenților la seminarii /colocvii, cursuri, practică obligatorie, sau de examinare) nu sunt eligibile pentru bursă;
 8. Să depună Formularul de Aplicare Online complet și conform cerințelor, până la Termenul limită stabilit de Program.
Important: Aplicațiile care nu îndeplinesc aceste criterii de eligibilitate nu sunt luate în considerare, în continuare, în competiția de burse; aplicanții neeligibili vor fi notificați de către REF SP, după  încheierea procesului de verificare a eligibilității.

III. ETAPELE APLICAȚIEI

(consultați cuprinsul)

Pentru a fi luați în considerare pentru Programul de burse în anul universitar 2017-2018 aplicanții trebuie să respecte termenele limită ale Programului în Prima etapă – Termenul/termenii limită de depunere a Formularului de Aplicare Online per țară și schemă (unde este cazul), și în Etapa a doua – Depunerea Certificatului de Înscriere și a Certificatului pentru Taxa de Școlarizare (dacă este cazul), așa cum este descris și detaliat mai jos.

PRIMA ETAPĂ – Depunerea Formularului de Aplicare Online (FCO)

 • Termenul limită RMUSP pentru Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria și  Kosovo: 11 Mai 2017.
 • Termenul limită RMUSP pentru Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovakia și Turcia: 12 Mai 2017.

Important

Formularul de Aplicare Online (OAF) trebuie completat în întregime; aplicanții trebuie să pună la dispoziție toate informațiile și documentele valabile solicitate.

Este obligatoriu să îndepliniți și să finalizați următorii pași în secvența lor logică. PASUL 1: Informații personale; → PASUL 2: Sondaj; și PASUL 3: Accesați Lista de Aplicații, selectați și alegeți  schema de bursă, completați și depuneți.

Formularul de Aplicare Online poate fi depus cu succes numai dacă este complet finalizat, și numai dacă PASUL 1 și PASUL 2 sunt pe deplin completați, de asemenea.

Formularul de Aplicare Online complet și corespunzător va include: 

Eseuri (pagina 3 din OAF)

 • Eseu complet privind Obiectivele academice – Scrisoare de motivație descriind realizările academice și exprimând obiectivele academice ale aplicantului, demonstrând angajament și motivație de a studia pentru diploma dorită sau intenționată;
 • Eseu complet privind problematica romă, ce respectă instrucțiunile specificate în Formularul de Aplicare Online.

LIPSA ONESTITĂȚII ACADEMICE (plagiat și auto-plagiat)

REF SP aplică criterii specifice atunci când gestionează această problemă. Toate detaliile trebuie consultate accesând acest link.


DOCUMENTELE CARE URMEAZĂ SĂ FIE ATAȘATE/ÎNCĂRCATE ÎN SISTEMUL DE APLICARE ONLINE (OAS)

*Vă rugăm să furnizați scanări de calitate, color, pentru a vă asigura că toate informațiile sunt clar lizibile (documentele neclare nu vor fi luate în considerare).

 • Copie scanată față-verso a cărții de identitate /pașaportului;
 • Foaia matricolă oficială, conform specificațiilor de aici;

Studenții doctoranzi trebuie să depună foaia matricolă, dacă este cazul; în situația în care nu a existat o examinare cu note pe parcursul anului universitar, studenții doctoranzi trebuie să depună un raport de progres emis de coordonatorii acestora;

 • Cel puțin o Scrisoare de recomandare detaliată, argumentată și relevantă, redactată în mod specific pentru a deservi aplicației REF SP (conform specificațiilor de aici)

Important: Este obligatoriu ca cel puțin o Scrisoare de Recomandare să fie emisă de o organizație /fundație /entitate romă din țara respectivă, înregistrată în mod legal.

Notă: în cazul în care solicitanții întâmpină dificultăți –din motive obiective– în obținerea oricăror documente menționate mai sus, sau în încărcarea acestora în SCO, aceștia trebuie să notifice prin email Coordonatorul național înainte de expirarea termenului pentru depunerea cererilor.

Această notificare trebuie să conțină detalii cu privire la obstacolele întâmpinate și dovezi /probe justificative în acest sens.

ETAPA DOI – VERIFICAREA ÎNSCRIERII 

Termen: toamna 2017.
Data pentru fiecare țară va fi comunicată de REF SP numai solicitanților care rămân în concurs pentru etapa doi.

Certificat oficial de înscriere (Adeverință de înmatriculare) /Certificat privind taxa de școlarizare - trebuie să fie scanat și încărcat ca atașament în Sistemul de Aplicare Online și trebuie să îndeplinească toate cerințele specificate aici.

IV. MECANISMUL DECIZIONAL

Mecanismul decizional este bazat pe criteriile specifice de selecție și pe procesul de selecția detaliat mai jos:

A. CRITERII DE SELECȚIE

(mergeți la cuprins)

Criteriile de selecție pentru schemele de acordare a burselor REF iau în considerare valabilitatea și calitatea informațiilor și a documentelor transmise. Pentru ași optimiza șansele în competiție, aplicanții trebuie să tindă spre respectarea integrală a criteriilor de selecție și să prezinte o aplicație competitivă, materiale și informații adecvate și relevante.

REF SP utilizează o terminologie specifică pentru a diferenția între diferitele categorii de aplicanți, conform căreia criteriile de evaluare variază.

Lista criteriilor de evaluare și importanța fiecărui criteriu pentru calcularea scorului final al aplicației este specificat aici.

Categoriile de aplicanti:

(1). Aplicanți pentru reînscriere în același nivel de studiu – studenții care au primit bursă REF în anul(ii) universitari anteriori și care solicită reînscrierea la același nivel universitar (licență, master, doctorat);

(2). Noii aplicanți, împărțiți în două sub-categorii:

 (2a). Aplicanți care urmează să fie studenți în anul I – cei care urmează să studieze cursurile din primul an al unui nivel academic (adică primul an pentru cursuri de licență, primul an pentru cursuri de master, primul an pentru cursuri de doctorat);

- Din această categorie fac parte și studenții care au beneficiat de bursa REF și care solicită o bursă REF pentru un nivel universitar superior (spre ex.: foștii beneficiari ai REF SP din cadrul cursurilor de licență care solicită înscrierea în primul an al cursurilor de master);

(2b). Persoanele care nu se încadrează în categoria celor care urmează să fie studenți în anul I – cei care urmează cursurile pentru anul al doilea sau pentru un an superior și care nu au beneficiat anterior de bursa REF în cadrul aceluiași nivel universitar.

B. PROCESUL DE SELECȚIE

Etapa unu – Verificarea eligibilității

Verificarea tehnică a conformității solicitanților cu criteriile de eligibilitate ale Programului. Această etapă este desfășurată de Coordonatorii naționali REF SP.

Etapa doi – Evaluarea aplicației

Evaluarea este efectuată de către membrii Comisiei Naționale de Selecție (NSB) ai REF SP din respectivele țări participante la program. Membrii Comisiei Naționale de Selecție evaluează aplicațiile depuse în mod independent, online, atribuind scoruri fiecărei aplicații în parte, conform setului prestabilit de criterii de evaluare. Scorul final al aplicației rezultă din media scorurilor independente ale membrilor Comisiei Naționale de Selecție. Sistemul ierarhizează în mod automat toate aplicațiile în funcție de scorurile finale, în ordine descrescătoare, de la cel mai mare la cel mai mic. În baza sistemului de ierarhizare și a poziției ocupate de aplicanți în clasament, aceștia sunt fie incluși pe o listă scurtă (pe lista de acceptare condiționată, sau pe lista de așteptare), fie sunt eliminați din competiție.

Etapa trei – Interviuri personale

Aplicanților care urmează să fie studenți în anul I (adică primul an de cursuri de licență, primul an de cursuri de master, primul an de cursuri de doctorat în anul universitar 2017-2018) li se poate solicita participarea la un interviu personal cu membrii Comisiei Naționale de Selecție. În această situație, interviul personal devine obligatoriu.

 • În țările mai mari participante la program, lista cu aplicanții care urmează să fie intervievați este determinată de REF SP utilizând  formule computerizate de selecție aleatorie, de până la 60 de aplicanți; acei studenți din anul I care nu intră în selecția aleatorie pentru interviu, vor fi evaluati în funcție de criteriile de evaluare specifice categoriei de studenți 2b.

Notă: Aplicanții care vor fi invitați să participe la interviul personal și nu respectă această cerință vor fi descalificați în competiția pentru bursă.

După desfășurarea interviurilor și atribuirea scorurilor în sistem, este actualizată ierarhizarea aplicanților și clasificarea acestora în “lista de acceptare condiționată” și în “lista de așteptare”, în mod automat de către sistem.

Invitația de participare la interviurile personale, precum și locul de desfășurare a acestora vor fi transmise aplicanților în cauză prin e-mail de către Coordonatorii Naționali ai Programului. Costurile de transport pentru a ajunge la locul de desfășurare a interviului vor fi suportate de REF SP.

Etapa patru – Depunerea Certificatelor de înscriere/Certificatelor privind taxa de școlarizare (anul universitar 2017-2018)

Atât solicitanții din categoria listei de ”acceptare condiționată”, cât și cei din ”lista de așteptare” trebuie să depună o Adeverință de înscriere /înmatriculare oficială și valabilă până la termenul limită stabilit de Program, pentru a demonstra că sunt înscriși într-un program academic eligibil.

În plus, pe lângă certificatul de înscriere, în cadrul acestei etape, aplicanții care primesc sau se așteaptă să primească bursă alternativă (de la o entitate terță), trebuie să notifice Coordonatorul Național, așa cum este descris în secțiunea de beneficii cumulative.

Etapa cinci – Finalizarea procesului de selecție

După finalizarea etapelor menționate anterior, sistemul este actualizat cu statutul final al fiecărui aplicant din listele celor ”acceptați condiționat” și din ”lista de așteptare”, fiind generate listele finale cu beneficiarii burselor, pentru fiecare țară, respectiv pentru fiecare schemă de bursă.

Aplicanții care sunt clasați în categoria „acceptați condiționat” și care au îndeplinit cerințele stabilite de Program privind al doilea termen limită, devin beneficiari ai programului.

 • Aplicanții clasați în categoria „lista de așteptare“ pot fi luați în considerare pentru bursă numai în cazul în care aplicanți clasați în categoria „acceptați condiționat“ nu reușesc să îndeplinească cerințele; într-o astfel de situație, sistemul înlocuiește astfel de aplicanți în mod automat cu aplicanți din „lista de așteptare“, pe baza punctajului.

V. COMUNICAREA REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECȚIE

(mergeți la cuprins)

Programul comunică aplicanților rezultatele procesului de selecție, la adresa de e-mail cu care și-au înregistrat conturile în Sistemul de Aplicare Online, în două ocazii:

 • În primul rând, după Etapa trei menționată mai sus (sfârșitul lui iulie - august), atunci când aplicanții primesc, după caz:
  • Scrisoare de acceptare condiționată, sau pentru lista de așteptare, care conține instrucțiuni pentru etapele ulterioare ce trebuie să fie îndeplinite de aplicant pentru a rămâne în competiție;
  • Scrisoare de respingere, care include motivele specificate ale respingerii;
 • În al doilea rând, după Etapa cinci menționată mai sus (sfârșitul lui octombrie - noiembrie), atunci când aplicanții primesc, după caz:
   • Scrisoare oficială de notificare; sau
   • Scrisoare de respingere, care include motivele specificate ale respingerii.

VI. MECANISM DE RECURS / CONTESTAȚII

(mergeți la cuprins)

Aplicanții au posibilitatea de a contesta rezultatele competiției Programului de burse în decurs de o lună de la momentul primirii notificării din partea Programului.

Apelurile /contestațiile trebuie să fie trimise către REF SP exclusiv la adresa de e-mail: REFSP_contestations@romaeducationfund.org 

Contestațiile trimise la alte adrese de e-mail decât cea specificată mai sus nu vor fi luate în considerare sau recunoscute. Mai mult, REF SP roagă aplicanții să utilizeze această adresă de e-mail exclusiv pentru apeluri /contestații cu privire la rezultatul procesului de selecție.

Pentru orice alte întrebări, vă rugăm să contactați Coordonatorul Național, însă numai în cazul în care necesitați clarificări care nu sunt disponibile în Ghidul de Aplicare.

REF SP va clasifica contestațiile și va oferi o soluție. În funcție de natura apelului, REF SP poate decide remiterea acestora către un consilier juridic /consultant independent.

IMPORTANT

 • Transferul de la o universitate /facultate /specializare la alta, în funcție de grad, este permis de Program o sigură dată.

- Orice fel de schimbare, așa cum este descrisă mai sus, trebuie notificată în scris Coordonatorului Național, în mod ideal înainte ca schimbarea să aibă loc.

 • Studenții pot depune aplicație simultan pentru diverse scheme de burse REF, în cazul în care sunt eligibili, conform criteriilor de eligibilitate ale fiecărei scheme. La finalizarea procesului de selecție, în cazul admiterii pentru mai multe scheme de bursă REF, solicitanții în cauză au obligația de a alege o singură bursă și de a notifica în acest sens, Coordonatorul Național, în mod formal, prin e-mail.

Principii preferențiale în competiție

 • În cazul cererilor care prezintă o calitate comparabilă, vor fi preferați studenții care nu au obținut o diplomă de studii superioare cu sprijinul financiar REF SP.

Exemplu: În cazul în care studentul A a absolvit deja cursurile de licență pentru care a beneficiat de sprijin finaniar REF SP și face o aplicație pentru sprijin financiar pentru cursurile de master, în timp ce studentul B solicită sprijinul REF SP pentru prima dată (fără să fi beneficiat anterior de sprijinul REF SP) pentru a urma cursurile, va fi preferat studentul B.

 • REF SP își rezervă dreptul de a accepta înscrieri tardive (din motive obiective dovedite) numai în cazul în care studiile încep înainte de încheierea anului 2017 și numai dacă această situație este transmisă Coordonatorului Național printr-o notificare prin e-mail, înainte de expirarea termenului pentru depunerea Adeverinței de înscriere.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

REF își rezervă dreptul de a refuza să sprijine aplicanții a căror conduită și/sau afiliere cu grupuri sau alte entități ale căror obiective și activități sunt incompatibile cu valorile și principiile promovate de Roma Education Fund și cu scopurile urmărite de aceasta.


Accesul la Sistemul de cerere online