КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
Продължаващо обучение

[English] [Română] [Русский] [Украї́нська] [Македонски] [Magyar] [Gjuha shqipe] [Čeština] [Slovenský] [Srpski] [Hrvatski] [Türkçe] [Bosanski] [Crnogorski jezik]

Уважаеми ромски студенти,
Моля, имайте в предвид, че конкурса по Стипендиантската програма за висше образование ще бъде обявен на 8 април 2017 г.
Очаквайте публикуването на Насоките за кандидатстване и отварянето на Онлайн системата за кандидатстване.
Екип на РОФ СП

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява открит Конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитирани от държавата университети в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

За да бъдат подпомогнати потенциалните кандидати при попълването на електронния формуляр за кандидатстване и успешното му изпращане, РОФ/СП предлага по-долу подробна информация за отделните стипендиантски програми и насоки за кандидатстване.


Стипендиантски програми на РОФ/СП:

 • Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Program, RMUSP);
 • Стипендии за обучение по право и хуманитарни науки (LHP);
 • Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Program, RHSP);
 • Стипендии за обучение на роми в чужбина (RISP).


СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

КРАЙНИ СРОКОВЕ: Ще бъдат съобщени при обявяване на конкурса за стипендии.
 
                                                                                        
RMUSP

 • Краен срок за Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария и Косово: _____
 •  Краен срок за Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция: _________.

LHP (Молдова, Русия, Украйна)
Краен срок
: _______.

RHSP (България, Македония, Румъния, Сърбия)
Краен срок
: _________.

RISP
Краен срок: _____

Забележка: бенефициенти, които получават стипендия през настоящата академична 2015-2016 година са допустими за кандидатстване за продължаваща подкрепа както е описано по-долу.НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
                                                                      
Важно
: Съветваме кандидатите да прочетат внимателно специфичните изисквания за кандидатстване по Стипендиантските програми, с цел да разберат правилно необходимите изисквания и да бъдат в позиция да попълнят правилно електронния формуляр за кандидатстване.

Моля, свържете се с Националния координатор за вашата страна само в случай, че имате нужда от допълнителни разяснения, които не сте успели да намерите в Насоките за кандидатстване.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP)Насоки за кандидатстване за академичната 2016-2017 година са налични тук

 • Професионален фонд за развитие (ПФР)насоки за кандидатстване за академичната 2015-2016 година и формуляр за кандидатстване са налични тук

СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВО И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ (LHP)Насоки за кандидатстване за академичната 2016-2017 година са налични тук

 • Професионален фонд за развитие (ПФР)насоки за кандидатстване за академичната 2015-2016 година са налични тук
 • Грант за обучение по чужди езици насоки за кандидатстване за академичната 2015-2016 година са налични тук
 • Грант за малки проекти насоки за кандидатстване за академичната 2015-2016 година (валидни и за бивши бенефициенти) ще бъдат публикувани тук
 • Грант за участие в международни стажове насоки за кандидатстване за академичната 2015-2016 година (валидни и за бивши бенефициенти) ще бъдат публикувани тук

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ (RHSP)Насоки за кандидатстване за академичната 2016-2017 година са налични тук

 • Допълнителни компоненти насоки за кандидатстване за академичната 2015-2016 година и форуляр за кандидатстване са налични тук
 • Грант за малки проекти насоки за кандидатстване за академичната 2015-2016 година (валидни и за бивши бенефициенти) ще бъдат публикувани тук

СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РОМИ В ЧУЖБИНА (RISP)Насоки за кандидатстване за академичната 2016-2017 година ще бъдат публикувани тук. Моля, забележете, че насоките закандидатстване по Програма RISP ще бъдат достъпни само на английски език.

Списъци на бенефициентите на РОФ/СП от предишни конкурси за стипендии за налични тук.