KAKO SE PRIJAVITI ZA STIPENDIJU

[English] [Română] [Русский] [Українська] [Български] [Македонски] [Magyar] [Gjuhashqipe] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe] [Bosanski]

REF Stipendijski Program (REF SP) otvara natječaj zasnovan na akademskim zaslugama za romske student/ice upisane na studij za sticanje Bachelor, Master ili Ph.D zvanja na univerzitetima  koje je država akreditirala u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Republici Češkoj, Mađarskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Moldaviji, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Turskoj i Ukrajini.

Kako bi pomogli zainteresiranim kandidatima da uspješno popune i dostave svoj Online Aplikacijski Formular (OAF), REF SP u daljem tekstu daje informacije koje su specifične za odgovarajuću shemu stipendije, smjernice o podobnosti i kriterije za odabir. 

....................................................................................................................................................................................................

Poštovani/a,

Stipendijski ciklus za 2015/16. akademsku godinu otvara se danas, 8. aprila 2015., za sve zainteresovane kandidate, koji mogu da konkurišu u skladu sa smernicama Programa. Obnovljene smernice za apliciranje za 2015/16. biće dostupne u toku dana.

Dostupne REF SP stipendijske sheme su:

 • Roma Memorial University Scholarship Program (RMUSP);
 • Law and Humanities Program (LHP);
 • Roma International Scholar Program (RISP);
 • Roma Health Scholarship Program (RHSP). 

KRAJNJI ROKOVI ZA PRIJAVU                                                                                                                                                      

Krajnji rokovi za dostavljanje Online Aplikacijskih Formulara za 2015-2016 stipendijske sheme su: 

ROMA MEMORIAL UNIVERSITY SCHOLARSHIP PROGRAM (RMUSP)

 • Krajnji rok za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Republiku Češku, Mađarsku i Kosovo je: 11 svibanj 2015
 • Krajnji rok za Makedoniju, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju, Slovačku i Tursku je: 11 svibanj 2015

LAW AND HUMANITIES (LHP)

 • Krajnji rok je: 15 svibanj 2015

ROMA HEALTH SCHOLARSHIP PROGRAM (RHSP)

 • Krajnji rok je: 11 svibanj 2015

ROMA INTERNATIONAL SCHOLAR PROGRAM (RISP)

 • Krajnji rok je: ......(ciklus aplikacija za 2015 će biti otvoren 2 lipnja 2015) 

Dodatne komponente

Sadašnji korisnici su takođe kvalificirani za dalju komplementarnu podršku, kako slijedi:

 • Za Fond profesionalnog razvoja -Professional Development Fund (PDF) - pod RMUSP i LHP;
 • Za Grant za tečajeve jezika, Međunarodno stažiranje i Male projekte - Language Courses Grant, International Internships, Small Scale Projects - pod LHP;
 • Za Grant za konferencije i Grant za tečajeve jezika - Conference Grant, Language Courses Grant - pod RHSP. 

REF SP SMJERNICE                                                                                                                                                                       

Važno: Aplikantima se savjetuje da pažljivo pročitaju zahtjeve i specifične smjernice Programa, kako bi razumjeli zadatak i obezbijedili usklađenost sa zahtjevima i uspješno kompletirali svoj online aplikacijski formular (OAF). Molimo da kontaktirate Country Coordinator samo u slučaju potrebe za objašnjenjima koja ne možete naći u smjernicama. 

ROMA MEMORIAL UNIVERSITY SCHOLARSHIP PROGRAM (RMUSP) smjernice za  2015-2016 akademsku godinu su dostupne ovdje. 

 • Fond profesionalnog razvoja - Professional Development Fund (PDF) – smjernice za 2014-2015 akademsku godinu i offline aplikacijski formular su dostupni ovdje.

LAW AND HUMANITIES PROGRAM (LHP) smjernice za 2015-2016 akademsku godinu su dostupne ovdje.

 • Fond profesionalnog razvoja - Professional Development Fund (PDF) - smjernice za 2014-2015 akademsku godinu su dostupne ovdje.
 • Grantovi za tečajeve jezika - Language Courses Grants – smjernice za 2014-2015 akademsku godinu su dostupne ovdje.
 • Grantovi za male projekte - Small Scale Projects Grants – smjernice za 2014-2015  akademsku godinu (također i za bivše korisnike) su dostupne ovdje.
 • Grantovi za međunarodno stažiranje - International Internships Grants –smjernice za 2014-2015 akademsku godinu (također i za bivše korisnike) su dostupne ovdje.

ROMA HEALTH SCHOLARSHIP PROGRAM (RHSP) smjernice za 2015-2016 akademsku godinu su dostupne ovdje. 

 • Grant za konferencije - Conference Grant – smjernice za 2014-2015  akademsku godinu i offline aplikacijski formular su dostupni ovdje.
 • Grant za tečajeve jezika - Language Courses Grant smjernice za 2014-2015 akademsku godinu i offline aplikacijski formular su dostupni ovdje.

ROMA INTERNATIONAL SCHOLAR PROGRAM (RISP) smjernice za 2015-2016 akademsku godinu su dostupne ovdje. 

(Molimo da obratite pažnju da su RISP Smjernice dostupne SAMO na engleskom jeziku).

....................................................................................................................................................................................................

Liste REF SP korisnika u dosadašniim ciklusima stipendija su dostupne ovdje.