КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА

Критериуми

Размислувања за оценувањето

Вредност во однос на вкупните точки

 (1). за кандидатите кои повторно се пријавуваат во исто академско ниво

 (2). За новите кандидати

(2а). За новите кандидати

(2б). Не бруцоши

1. Средна вредност на оценки (СВО)

Вредноста на СВО е пресметана во согласност со бараните документи.

Детали за начинот на кој програмата ќе го пресмета просекот на оценки за учество на конкурсот се достапни тука.

35%

40%

45%

2. Академски цели - Изјава за целта

 • Стил и флуентност на пишување;
 • Разбирливост и кохерентност на изразените идеи и информации
 • Способност за артикулирање солидни академски цели
 • Посветеност и мотивација за студирање;
 • Академски напредок и достигнувања од претходните години, ако подносителот го обновува барањето, ако подносителот го обновува барањето, вклучувајќи го учеството на вон-наставни активности.

13%

15%

15%

3. Есеј за ромските прашања

 • Доказ за идеите и мислењата кои произлегуваат од лично искуство и учество во активности поврзани со Роми;
 • Разбирливост и кохерентност на изразените идеи и информации;
 • Способност да артикулираат солидни размислувања и аргументи
 • Свест и знаењето за прашањата на Ромите;
 • Стил и флуентност на пишување.

5%

10%

13%

4. Активности поврзани со Роми/добоволен придонес и поддршка за унапредување на Ромите

 • Учество на активности, иницијативи, проекти и настани поврзано со Роми на волонтерски основа:

  Спроведени преку организации и/или институции, или приватна / неформални групи и иницијативина приватна /индивидуална основа.
    
  • За опис на потенцијалните волонтерски активности, посетете го следниотб линк

20%

15%

20%

5. Писмо со референци

 • Ниво на личните вештини и квалитети на соодветното лице, илустрирани преку практично искуство(а);
 • Релевантни детали во врска со "академските достигнувања на апликантот;
 • Вклученост во активности поврзани со Ромите.

7%

7%

7%

6. Интервју / обновување бонус поени

 • Впечаток на интервјуто во однос на поставените критериуми (за оние кандидати кои се поканети на интервју).

20%

 (Бонус поени)

15% (интервју)

0%