Roma Fiatalok Tanulmányait És Munkavállalását Támogató Program - Felhívás Leendő Mentoroknak

 

A Roma Oktatási Alap küldetése és legfőbb célja a romák és a nem romák oktatási eredményei közötti szakadék megszüntetése. E cél elérése érdekében a szervezet olyan szakpolitikai javaslatokat támogat, amelyek biztosítják a romák minőségi oktatását ösztöndíjak, egyéb támogatások és érdekképviseleti tevékenységek révén. A Roma Oktatási Alap célkitűzései a következők:

 

·         A roma gyerekek minőségi koragyermekkori oktatáshoz és gondozáshoz való hozzáférésének bővítése

·         Az alapfokú oktatásban résztvevő 6-14 éves roma gyermekek oktatási eredményeinek javítása

·         A középfokú oktatásban résztvevő roma diákok tanulmányi előmenetelének támogatása, a középfokú végzettséggel rendelkező romák számának növelése

·         A roma fiatalok felsőoktatáshoz való hozzáférésének javítása, az egyetemet végzett romák számának növelése, a roma egyetemi hallgatók identitásának erősítése

·         A fiatal roma felnőttek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése

 

A Roma Oktatási Alap tevékenységét Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európa 16 országának civil társadalmával, és az ezen országokban működő partnerintézményeivel szoros együttműködésben valósítja meg. A Velux Alapítvány által támogatott Roma fiatalok tanulmányait és munkavállalását támogató program 2018-ban indult el Magyarországon, Romániában és Szlovákiában azzal a céllal, hogy növelje a legalább középfokú végzettséggel rendelkező, szakmai végzettséget szerző romák számát és támogassa munkavállalásukat.

 

A kitűzött célok elérése érdekében a program támogatja a roma fiatalok és fiatal felnőttek szakirányú tanulmányainak elvégzését, szakmához jutását, valamint a programban résztvevők sikeres elhelyezkedését. A megvalósuló tevékenységek többek között a diákok és fiatal felnőttek szakmai fejlődését, karrierépítését segítik elő. A program részeként hamarosan elinduló roma munkaügyi központ az álláskeresőknek nyújt majd segítséget.

 

A pozícióhoz tartozó elvárások

 

A mentor szorosan együttműködik a program magyarországi koordinátorával. A program keretében a középiskolás diákokkal egyénileg, illetve kisebb csoportokban dolgoznik. A mentorált diákok számára támogatást nyújt az iskolai tanterv által meghatározott célok elérésében, tanulási képességeik fejlesztésében, a személyes, illetve a tanulmányokhoz kapcsolódó kihívások, problémák megoldásában, támogatja a diákok tanulmányainak sikeres elvégzését, az iskola életében való aktív részvételét.


Fő feladatok

 

A mentorálás során a mentor köteles a következő feladatokat időben, szakszerűen és magas színvonalon teljesíteni:

1) A kiválasztott mentorok számára tervezett képzéseken és konzultációkon részt venni;

2) Rendszeresen találkozni a diákokkal és tanácsot adni a tanulmányaikhoz kapcsolódó kérdésekben;

3) Felmérni a diákok egyes tantárgyakhoz kötődő szükségleteit;

4) Egyéni mentorálási tervet készíteni minden mentoráltnak;

5) Folyamatosan ösztönözni, motiválni a mentorált diákokat;

6) A REF-fel közösen támogatni a mentoráltak későbbi munkavállalását;

7) Különös figyelmet fordítani a programban résztvevő lányok mentorálására, megakadályozni a lemorzsolódásukat és ösztönözni őket a tanulmányaik folytatására;

8) Nyomon követni a mentorált diákok tanulmányi eredményeit, és segíteni őket tanulmányaikkal kapcsolatos kérdéseik megoldásában, elősegíteni a diákok iskolán belüli és az iskolán kívüli kapcsolatépítését, közösségi életben való részvételét, és szükség szerint különórákat szervezni az iskolában tanító pedagógusokkal;

9) Olyan kulturális és egyéb tevékenységeket szervezni, illetve támogatni, amelyek hozzájárulnak a fent említett célok megvalósulásához;

10)  Személyes tanácsadást biztosítani a mentorált diákoknak, kapcsolatot tartani a szülőkkel és az iskolával;

11)  Beszámolót készíteni a mentorált diákok tanulmányi előmeneteléről és a megvalósított tevékenységekről. Azonnal tájékoztatni a Roma Oktatási Alapot a mentorálást érintő esetleges változásokról.

Tanulmányok/Tapasztalat

 

A meghirdetett pozícióra az alábbi feltételek teljesülése esetén várjuk a jelentkezéseket:

 

·         Határozatlan idejű szerződés bármely olyan középiskolában, ahol a Roma Oktatási Alap által támogatott diákok tanulói jogviszonnyal rendelkeznek;

·         Vagy széleskörű tapasztalat középiskolás diákok mentorálásában;

·         Legalább hároméves tanítási, illetve mentorálási munkatapasztalat;

·         Tapasztalat multikulturális környezetben való munkavégzés terén, interkulturális kompetencia

 

Szükséges készségek

 

·         Jó tervezési és adminisztrációs készség;

·         A magyar oktatási rendszer, valamint a magyarországi romák oktatási helyzetének alapos, átfogó ismerete

·         Kiváló szervezési, elemzési, kommunikációs és interperszonális készség;

·         Nagyfokú érzékenység a kulturális és társadalmi különbségekre;

·         Kiváló kapcsolattartási készség a szülőkkel és a helyi intézményekkel (iskolák, önkormányzatok, járási hivatalok, szociális és egészségügyi intézmények, stb.).

·         Előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat, illetve a romani nyelv ismerete.


Munkakezdés időpontja: A lehető leghamarabb.
Munkaszerződés a következő időpontig: A 2018/2019-as tanév vége, hosszabbítási lehetőséggel.
Kompenzáció:
A jelentkezőkkel történő megbeszélés szerint.
A jelentkezéseket az alábbi helyszínekről várjuk: Budapest és Borsod-Abaúj Zemplén megye. Emellet várjuk a jelentkezéseket Baranya megyéből es Szabolcs-Szatmár -Bereg megyéből is a fiatal felnőttek támogatásához kapcsolódó mentori tevékenységek ellátására. 

A jelentkezés módja: A jelentkezők motivációs levelét és szakmai önéletrajzát legalább két referenciával Oláh Csaba email címére (csolah@romaeducationfund.org) várjuk. A tárgy mezőbe kérjük, a következőt írják:  "SHAPYR – mentori állás".
Jelentkezési határidő: 2019. április 7.


          Munkaköri leírás MENTOROKNAK