ПРАВО ТА ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ (LHP)


 ~ 2017-2018~

[
English[Română] [Русский]

 
УВАГА: Стипендія РОФ надається лише ромам за етнічним походженням!


Програма стипендій "Право та гуманітарні дисципліни" - це спільна ініціатива Ромського освітнього фонду та Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ).

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ФІЛОСОФІЯ СТИПЕНДІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Основне завдання стипендійної програми Ромського освітнього фонду – сприяти формуванню серед ромів критичної маси випускників/ць вищих навчальних закладів, які пишаються тим, що вони є ромами, майстерні в академічному та соціальному відношенні, мають навики та знання, що дозволяють їм ставати професіоналами у своїх галузях, а також які тісно пов’язані із ромськими громадами та підтримують їх подальший розвиток і включення до суспільства.

Стипендійна програма РОФ оголошує початок свого щорічного циклу стипендій на програму «Право та гуманітарні дисципліни», цього разу на 2017-2018 навчальний рік.

Програма пропонує в порядку відкритого конкурсу навчальні стипендії для студентів/ток з ромських громад, які мають громадянство або постійно проживають в Молдові, Україні та Росії. Заявники/ці, які відповідають критеріям програми, мають навчатися на бакалавраті, в магістратурі або аспірантурі (докторантурі), або проходити інтернатуру у вищих навчальних закладах, які знаходяться в державі їх громадянства або постійного проживання та мають державну акредитацію. Водночас, до 20 відсотків стипендій можуть бути надані для здобуття професійно-технічної освіти за спеціалізаціями, які в подальшому надають можливість продовжити навчання в університеті.

Програма «Право та гуманітарні дисципліни» співфінансується Фондом «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ) та Ромським освітнім фондом.

Для кожного циклу стипендій їх кількість в рамках програми “Право та гуманітарні дисципліни” визначається наявністю фінансових ресурсів в Стипендійної програми РОФ. Кількість стипендій, яка виділяється для кожної країни, що бере участь у програмі, визначається за такими критеріями:

 • Попит на стипендії, який визначається з кількістю поданих заявок у попередніх роках;
 • Наявність альтернативних програм стипендій у конкретній країні, а також існування програм студентських кредитів;
 • Кількість ромів, що проживає в кожній з країн – учасниць програми у пропорції до загальної кількості ромів у всіх трьох країнах програми “Право та гуманітарні дисципліни”.


 • Кінцевий термін подання заявок електронних заявок (ЕЗ): 16 травня 2017 року

Примітка: перед тим, як розпочати процес подання заявки, наполегливо радимо:

-        уважно прочитайте Інструкцію з подання заявки до того, як заходити до електронної заявки (ЕЗ); це дозволить належно зрозуміти вимоги та забезпечити відповідність їм при заповненні заявки;

-        починайте заповнювати заявку якнайраніше, до закінчення кінцевого терміну.

Будь ласка, контактуйте з координатором у своїй країні лише якщо вам необхідні пояснення, яких немає в Інструкції з подання заявок.

:::

Важливо

Обов’язково виконуйте наведені нижче етапи у їх логічній послідовності

 • ЕТАП 1: заповніть (або оновіть) Персональну інформацію
 • ЕТАП 2: заповніть (або оновіть) Опитувальник
 • ЕТАП 3: увійдіть до Переліку заявок, оберіть відповідну програму стипендій, заповніть та подайте пов’язану з нею заявку.

ЕЗ буде успішно поданою лише за умови, якщо вона повністю заповнена, та лише якщо ЕТАП 1 і КРОК 2 повністю виконані.

Будь ласка, зауважте, що якщо ви подаєте заявку на подовження стидендійної підтримки (тобто ви в минулому вже заповнювали Персональну інформацію та Опитувальник), вам необхідно знову відвідати відповідні розділи ЕЗ та у разі потреби виправити/оновити інформацію.


ЗМІСТ

I. Загальна інформація

II. Критерії відповідності вимогам програми

III. Етапи подання заявки

Перший етап – Подання електронної заявки (ЕЗ)

Другий етап – Підтвердження зарахування до вищого навчального закладу

IV. Механізм прийняття рішень

A. Критерії відбору

B. Процес відбору

Перший етап – Перевірка на відповідність вимогам програми

Другий етап – Оцінка поданої заявки

Третій етап – Персональна співбесіда

Четвертий етап – Подання довідок про зарахування до вищого навчального закладу (2017 – 2018 навчальний рік)

П’ятий етап – Завершення процесу відбору

V. Повідомлення про результати відбору

VI. АПЕЛЯЦІЯ/ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ

 

I. Загальна інформація

(до змісту)

 • РОФ може підтримати заявника в рамках програми «Право та гуманітарні дисципліни» протягом максимально восьми років його/її навчання для здобуття таких освітньо-кваліфікаційних або наукових ступенів:
  • Один ступінь в рамках програми здобуття професійно-технічної освіти, максимально 4 роки;
  • Один ступінь бакалавра, максимально 4 роки навчання за інтегрованою системою або максимально 3 роки за Болонською системою;
  • Сума базової стипендії визначається з розрахунку 130 євро за місяць навчання.
   • Залежно від наявного фінансування Стипендійна програма РОФ також може повністю або частково покрити витрати на навчання в сумі, що не перевищує 1000 євро за навчальний рік. Водночас, Стипендійна програма РОФ не гарантує відібраним заявникам/цям, що сума стипендії покриє частину або повну вартість навчання;
   • Стипендія програми має на меті частково покрити витрати, пов’язані з навчанням, як-от покупку підручників, сплата за іспити, витрати на проживання тощо;
   • Стипендія надається відібраним заявникам/цям лише на той навчальний рік, в якому вони пройшли конкурс на отримання стипендії (наприклад, 2017-2018 навчальний рік). Студенти/ки, заінтересовані продовженні стипендійної підтримки у прийдешніх навчальнах роках, повинні подавати нову заявку (ЕЗ) та брати участь у конкурсі стипендій кожного року.
   • Один ступінь магістра, максимально 1 рік навчання за інтегрованою, відмінною від Болонської системою, та максимально 2 роки за Болонською системою;
   • Одне звання доктора філософії, максимально 3 роки навчання або лише перші три роки навчання в аспірантурі;


    Стипендійна програма РОФ надає пріоритет природничим наукам, комп’ютерним та інженерним спеціальностям, міждисциплінарним студіям, медичним і правничим спеціалізаціям, а також педагогіці. Відповідно, ті заявники/ці, які планують навчатися за цими напрямами, отримають додаткові (бонусні) бали в рамках конкурсу на здобуття стипендій.

    Примітка:
    Ті заявники/ці, які зазначать у своїх ЕЗ, що вони навчаються або планують навчатися на будь-якому з пріоритетних напрямів, але восени не зможуть підтвердити зарахування на ці напрями у 2017-2018 навчальному році, втратять отримані додаткові бали. Відповідно зміниться й їх місце в рейтингу заявників/ць.
   • Заявникам/цям, які здобувають або планують здобути професійно-технічну освіту, додаткові бали за пріоритетні напрями не нараховуються.

Процедура прийому заявок на програму стипендій РОФ проводиться онлайн через електронну заявку (ЕЗ) та складається з двох етапів:

 1. Подання електронної заявки (ЕЗ);
 2. Підтвердження зарахування до вищого навчального закладу: подання довідки про зарахування та довідки про вартість навчання (у відповідних випадках). Цей другий етап стосується лише тих заявників/ць, які переможуть у конкурсі (більш детальна інформація про процедуру відбору описана нижче).

Політика сукупної матеріальної допомоги

Заявники/ці, які отримають стипендійну підтримку від третіх сторін (інституції, урядові програми, міжнародні програми, приватні донори) у 2017-2018 навчальному році, повинні письмово повідомити координатора в своїй країні про це одразу після отримання підтвердження від відповідної третьої сторони. Це повідомлення має включати в себе повну назву грантодавця, розмір стипендійного гранту, період, на який він надається, та його мету.

 • Будь ласка, зауважте, Стипендійна програм РОФ не розглядає звичайні університетські стипендії (за успіхи у навчанні, соціальні тощо) як такі, що становлять сукупну матеріальну допомогу, та не вимагає повідомлення про них.

Політика сукупної матеріальної допомоги стосується стипендіатів/ток, які отримали стипендійну підтримку від третіх сторін, у разі, коли розмір такої підтримки дорівнює або перевищує розмір стипендії, яку пропонує РОФ. При цьому враховується як рівень вищої освіти, який здобуває стипендіат/ка, так і вартість навчання.

Важливо: у разі, якщо заявник/ця не повідомить координатора у своїй країні про отримання альтернативної стипендії, він/вона буде дискваліфікований та не зможе продовжити участь у конкурсі стипендій РОФ

Конфлікт інтересів
Заявники/ці, які є найманими працівниками мережі Фундацій відкритого суспільства (OSF) або національних фондів у рамках мережі Фондів Сороса (SFN), а також Ромського освітнього фонду не можуть претендувати на стипендію РОФ.

Важливо: у разі, якщо заявник/ця не повідомить координатора у своїй країні про наявний конфлікт інтересів, він/вона буде дискваліфікований та не зможе продовжити участь у конкурсі стипендій РОФ

Зв'язок

Для того, аби Стипендійна програма РОФ мала можливість ефективно комунікувати із заявниками/цями та стипендіатами/ками з усіх питань, що стосуються поданих заявок або поточного статусу в програмі стипендій, заявникам/цям потрібно:

 • Використовувати дійсний персональний обліковий запис електронної пошти, створений на надійній платформі (Gmail, Yahoo), та регулярно перевіряти його на предмет кореспонденції від Стипендійної програми РОФ;
 • Негайно увідомляти Стипендійну програму через координатора у своїй країні (листом на електронну пошту) про будь-яку зміну адреси електронної пошти. При цьому вам необхідно детально пояснити причини зміни та зробити формальний запит про оновлення вашої адреси електронної пошти в системі електронних заявок (СЕЗ). Будь ласка, зауважте, що оновлення адреси електронної пошти в СЕЗ можливе тільки тоді, коли для цього є належне обґрунтування.

Жодні запити або скарги не розглядатимуться, якщо вищенаведені вимоги щодо комунікації електронними засобами зв’язку не будуть дотримані.

II. Критерії відповідності вимогам програми

(до змісту)

Для участі у конкурсі стипендій програми «Право та гуманітарні дисципліни» заявники/заявниці мають відповідати таким вимогам:

 1. Відкрито визнавати себе рома/ні;
 2. Бути студентом або планувати бути прийнятим у 2017-2018 навчальному році до професійно-технічного або вищого навчального закладу, акредитованого в країні громадянства або постійного проживання, на навчальну програму для здобуття ступеню молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра або отримання звання доктора філософії. Будь ласка, зауважте, що лише до 20% наявних стипендій буде надано для отримання професійно-технічної освіти;
  -  Країна громадянства або постійного проживання має бути однією з тих, в яких діє програма «Право та гуманітарні дисципліни», тобто Молдова, Росія та Україна;
 3. Дистанційне навчання та заочне навчання на рівні бакалаврату не підтримуються в рамках всіх програм стипендій РОФ;
 4. У конкурсі стипендій не мають права брати участь студенти, які повторно проходять той самий курс навчання(ситуація «другорічника»). Зокрема йдеться про випадки, в яких студенти/ки, що отримували стипендію РОФ у попередньому/іх році/ках, подають заявку на поновлення стипендії для проходження того ж року навчання.
 5. Стипендійна програма РОФ приймає лише такі заявки, які стосуються здобуття вищого освітньо-кваліфікаційного ступеню або наукового звання;
  Приклад: якщо заявник/ця отримав/ла ступінь магістра, заявка на участь у конкурсі стипендій має стосуватися здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня, зокрема, в цьому випадку, наукового звання доктора філософії (навчання в аспірантурі). Прикладом невідповідності заявки зазначеній вимозі буде ситуація, в якій заявник/ця зі званням доктора філософії подаватиметься на навчання для отримання ступеню магістра або бакалавра; або заявник/ця зі ступенем магістра подаватиме заявку для отримання другого магістерського ступеня або для навчання на бакалавраті;
 6. Стипендіальна програма РОФ приймає лише ті заявки, які стосуються навчання протягом офіційного, загальноприйнятого строку здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Наприклад, якщо студент/ка, який/а навчається на трирічній програмі для отримання ступеню бакалавра, проситиме стипендію на четвертий рік навчання, зокрема через подовження (пролонгацію), заявка не вважатиметься прийнятною, навіть якщо подовження навчання дозволяється вищим навчальним закладом;
 7. На період, який відводиться вищими навчальними закладами для підготовки студентами/ками своїх випускних робіт та не передбачає обов’язкового відвідання ними семінарів, колоквіумів, курсів, лекцій, проходження практики або складання іспитів, стипендія не надається;
 8. Подати повністю заповнену електронну заявку (ЕЗ) до встановленого кінцевого терміну.
Важливо: Заявки, які не відповідають зазначеним критеріям, знімаються з участі в конкурсі стипендій. Студенти/ки, чиї заявки визнані неприйнятними, будуть повідомлені про це Стипендійною програмою РОФ по завершенню етапу перевірки відповідності вимогам програми.

 

III. Етапи подання заявки

(до змісту)

Для того, аби отримати право на стипендію в 2017-2018 навчальному році, заявники/ці мають вкластися в установлені програмою крайні терміни на першому етапі – крайні терміни подання електронної заявки для країни та програми (у відповідних випадках) та другому етапі – подання довідки про зарахування до вищого навчального закладу та довідки про вартість навчання (у відповідних випадках). Ці етапи описані детально нижче

ПЕРШИЙ ЕТАП – Подання електронної заявки (ЕЗ)

Крайній термін подання заявки: 16 травня 2017.


:::
 

Важливо

Електронна заявка (ЕЗ) має бути заповнена ретельно; заявники/ці мають надати всю інформацію та належним чином оформлені документи, що вимагаються.

Обов’язково необхідно виконати такі етапи в їх логічній послідовності.  ЕТАП 1: Персональні дані; ЕТАП 2: Опитувальник; та  ЕТАП 3: Зайти в перелік заявок, обрати відповідну програму стипендій, заповнити та подати заявку.

Електронна заявка (ЕЗ) може бути подана лише за умови, якщо вона повністю заповнена, та лише якщо ЕТАП 1 і КРОК 2 повністю виконані.

Належно заповнена електронна заявка (ЕЗ) містить: 

Письмові завдання (стор. 3 ЕЗ)

 • Виконане письмове завдання Опис мети навчання, яке описує навчальні досягнення та цілі заявника/ці, демонструє відданість і мотивацію до навчання для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного ступеню;
 • Виконане письмове завдання Есе на ромську тематику відповідно до інструкцій, зазначених в ОФЗ.

АКАДЕМІЧНА НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ (плагіат і самоплагіат)

Стипендіальна програма РОФ застосовує певні критерії при розгляді цього питання. Детальну інформацію можна отримати за цим посиланням.


ДОКУМЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ДОДАНІ/ЗАВАНТАЖЕНІ ДО ОНЛАЙНОВОЇ ФОРМИ ЗАЯВКИ

*Будь ласка, впевніться, що скановані документи мають гарну якість, зроблені в кольорі, а всю інформацію з них можна легко прочитати. Розмиті документи не розглядатимуться.

* Максимальний розмір документу, який завантажується до електронної заявки, - 5 MB.

 • Ідентифікаційний документ/паспорт, відсканована копія усіх сторінок;
 • Офіційна довідка про академічну успішність (вимоги до довідки вказані тут);

Аспіранти (докторанти) також мають подати довідку про академічну успішність, якщо така є. У разі, якщо протягом навчального року аспірант/ка (докторант/ка) не мали іспитів, за які виставлялися оцінки, вони мають подати звіт про виконання індивідуального плану, затверджений їхнім науковим керівником;

Принаймні один детальний, інформативний та обґрунтований рекомендаційний лист, написаний спеціально для стипендіальної програми РОФ (правила оформлення вказані тут)

Важливо: Принаймні один рекомендаційний лист має бути написаний зареєстрованою ромською організацією/фондом з відповідної країни.
 

Примітка: у разі, якщо заявник/ця з об’єктивних причин має проблеми з отриманням або завантаженням до ЕЗ будь-якого з вищезазначених документів, він/вона має повідомити електронною поштою координатора в своїй країні до закінчення крайнього терміну подання заявок.
Повідомлення має містити детальні пояснення суті проблеми та документи/свідоцтва, які підтверджують її наявність.

ДРУГИЙ ЕТАП – ПЕРЕВІРКА ЗАРАХУВАННЯ ДО ВИЩИГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Крайній термін: осінь 2017

Дата по кожній країні буде повідомлена стипендіальною програмою РОФ лише тим заявника/цям, які залишаться у конкурсі до другого етапу.

Офіційна довідка про зарахування має бути відсканована, завантажена у вигляді додатку до ЕЗ, а також має відповідати всім вимогам, зазначеним тут.

Довідка про вартість навчання (у відповідних випадках) має бути відсканована, завантажена у вигляді додатку до ЕЗ, а також має відповідати всім вимогам, зазначеним тут.

IV. МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Механізм прийняття рішень базується на чітких критеріях і процесі відбору, описаних нижче

A. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

(до змісту)

Критерії відбору стипендіатів РОФ враховують достовірність та якість інформації та поданих документів. Для того, аби зробити шанси на успіх у конкурсі максимальними, заявники/ці повинні докласти зусиль для того, щоб повністю відповідати критеріям відбору та надати конкурентну заявку і належним чином підготовлені матеріали та інформацію.

Стипендійна програма РОФ користується спеціальною термінологією для розрізнення категорій заявників/ць, відповідно до чого змінюються й критерії оцінки.

Перелік критеріїв оцінки та ваги кожного критерію при розрахунку кінцевого балу заявки викладені  тут.

 

Категорії заявників/ць:

(до змісту)

(1). Заявники/ці – стипендіати минулих років – студенти/ки, які отримували стипендію РОФ в попередні навчальні роки та подають заявки на продовження стипендії для навчання для здобуття того ж освітньо-кваліфікаційного ступеню/наукового звання (бакалавр, магістр, доктор філософії);

(2). Нові заявники/ці розподіляються по двом підкатегоріям:

(2a). Заявники/ці, які вступають на перший курс – ті, хто планує навчатися на першому році програми для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня/наукового звання (тобто 1й рік бакалаврату, 1й рік магістратури, 1 рік аспірантури).

- Студенти, які отримували стипендію РОФ для здобуття нижчого освітньо-кваліфікаційного ступеню та подають заявки для отримання вищого ступеню (наприклад, колишній стипендіат РОФ, який маю ступінь бакалавра та вступає на 1й рік магістратури).

(2b). Заявники/ці, які вступають на вищі курси – ті, хто планує навчатися на 2ому або дальшому році та не отримував стипендію РОФ до цього в рамках навчання для отримання того ж освітньо-кваліфікаційного рівня.

 

B. ПРОЦЕС ВІДБОРУ

  

 

Перший етап – Перевірки відповідності критеріям програми

Технічна перевірка відповідності заявок критеріям прийнятності програми.Цей етап проводиться координаторами у країнах перебування заявників/ць

Другий етап – Оцінка заявок

Оцінка проводиться членами Національного відбіркового комітету (НВК) стипендіальної програми РОФ у відповідних країнах програми. Члени НВК незалежно розглядають заявки, подані онлайн, одну за одною, та присвоюють бали кожній з них згідно зі встановленими критеріями оцінки. Кінцевий бал по кожній заявці розраховується як середнє арифметичне балів, незалежно присвоєних НВК. Система автоматично розташовує всі заявки відповідно до присвоєних кінцевих балів у порядку спадання, від найвищого до найнижчого. На основі системи ранжування формується список заявників/ць, які, залежно від займаних ними позицій у списку, допускаються до останнього туру (як прийняті умовно, так і включені до списку очікування) або вибувають з конкурсу.

Третій етап – Персональні співбесіди

Заявники/ці, які вступають на 1ий рік навчання (тобто 1ий курс в рамках професійно-технічної освіти, бакалаврату, магістратури або аспірантури в 2017-2018 навчальному році) можуть бути запрошені для проходження співбесід з членами Національного відбіркового комітету. У такому випадку персональ стає обов’язковим.

 • У найбільших країнах, де діє програма, список для проходження співбесід визначатиметься Стипендійною програмою РОФ шляхом випадкового вибору комп’ютерною програмою 60 заявників/ць. Ті заявники/ці, які вступають на перший курс, але не будуть відібрані для проходження співбесіди, будуть оцінені згідно критеріїв, призначених для заявників/ць в групі 2b.

Примітка: Ті заявники/ці, які будуть запрошені, але та не з’являться на персональну співбесіду, будуть дискваліфіковані та не зможуть продовжити участь у конкурсі стипендій.

Після проведення співбесід і присвоєння балів у системі, ранжування заявників/ць та їх розподіл за категоріями «список умовно прийнятих» та «резерв» оновлюється в системі автоматично.

Запрошення на персональну співбесіду, а також інформація про місце її проведення та інші логістично-адміністративні деталі буде надіслана відібраним заявникам/цям на електронну пошту координатором у відповідній країні. Проїзд до/з місця проведення інтерв’ю буде оплачений коштом Стипендійної програми РОФ.

Четвертий етап – Подання довідок про зарахування та довідок про вартість навчання (2017-2018 навчальний рік)

Заявники/ці як з категорії «умовно прийняті», так і з категорії «резерв» повинні будуть до закінчення встановленого програмою крайнього терміну офіційну та належним чином оформлену довідку про зарахування до вищого навчального закладу, підтверджуючи цим своє навчання на прийнятній академічній програмі, зазначеній у їх ЕЗ.

На цьому етапі на додаток до довідки про зарахування заявники/ці, які отримали або очікують отримати альтернативні (від третіх сторін) стипендії, повинні повідомити про це координатора у своїй країні, як зазначено у розділі “Політика сукупної матеріальної допомоги”

П’ятий етап – Завершення процесу відбору

Після закінчення перелічених вище етапів у системі оновлюються кінцеві статуси заявників/ць зі «списку умовно прийнятих» та «резерву», формується кінцевий список стипендіатів у кожній країні та за кожною стипендіальною програмою.

Заявники/ці, які були віднесені до категорії «умовно прийнятих» та виконали всі вимоги до другого кінцевого терміну, встановленого програмою, стають стипендіатами/ками програми.

Заявникам/цям з категорії “резерв” стипендія може бути надана лише у разі, якщо заявники/ці зі списку умовно прийнятих не виконають вимоги програми. У таких ситуаціях система автоматично замінить їх на заявників/ць з резерву відповідно до місця останніх в рейтингу.

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ

(до змісту)

Програма повідомляє заявникам/цям про результати відбору на адреси електронної пошти, зареєстровані в їхніх облікових записах у Системі електронних заявок (СЕЗ), у двох випадках:

По-перше, після третього етапу, описаного вище (кінець липня - серпень) заявники/ці отримають або

 • Лист про включення до списку умовно прийнятих або резерву. У цьому листі міститимуться інструкції щодо подальших дій, яких має вжити заявник/ця для продовження участі в конкурсі.

або

 • Лист з відмовою та поясненням її причин;

По-друге, після п’ятого етапу, описаного вище (кінець вересня - жовтень) заявники/ці отримають або

  • Офіційний лист з повідомленням про надання стипенді
  • Лист з відмовою у наданні стипендії та поясненням її причин.

VI. АПЕЛЯЦІЯ/ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ


(до змісту)

Заявники/ці мають можливість оскаржити результати конкурсу стипендій протягом одного місяця з моменту отримання повідомлення від програми.

Апеляція/оскарження рішення мають направлятися до Стипендійної програми РОФ лише  на цю електронну адресу: REFSP_contestations@romaeducationfund.org 

Апеляція/оскарження, направлені на інші електронні адреси, не розглядатимуться. Більше того, Стипендійна програма РОФ просить заявників/ць використовувати зазначену електронну адресу лише для оскарження рішень, прийнятих у процесі відбору.

Будь-які інші запити просимо направляти координатору у вашій країні та лише, якщо вам потрібні пояснення, які відсутні в Інструкції з подання заявки.

Стипендійна програма РОФ опрацьовує скарги та виносить рішення. Залежно від суті скарги стипендіальна програма може вирішити направити її для розгляду незалежним радником з правових питань.


ВАЖЛИВО

 • Переведення з одного університету/факультету/спеціалізації до іншого в рамках отримання одного освітньо-кваліфікаційного ступеню дозволяється лише один раз.
 • Про будь-яку зміна, описану вище, стипендіат/ка має повідомити координатора у своїй країні до того, як така зміна відбудеться.
 • Студенти/ки можуть подавати заявки на різні програми стипендій РОФ одночасно за умови, якщо вони відповідають вимогам кожної з них. На кінцевому етапі відбору, якщо вони прийняті до більш ніж однієї програми стипендій, заявники/ці повинні будуть обрати тільки одну з них та повідомити про своє рішення координатора у відповідній країні листом на адресу електронної пошти.

Принцип переваги у конкурсі

 • Зважаючи на обмежену підтримку професійно-технічної освіти (лише до 20% від загальної кількості стипендій), перевага в рамках конкурсу буде надана тим студентам професійно-технічних навчальних закладів, які вже отримували стипендію РОФ та подають заявку на її продовження.
 • У разі, коли заявки мають приблизно однакову якість, перевага буде надана тим заявникам/цям, які раніше не отримували фінансової підтримки Стипендійної програми РОФ для здобуття вищої освіти.

                Приклад: якщо студент/ка A вже отримав/ла ступінь бакалавра за підтримки Стипендійної програми РОФ та подає заявку на фінансову підтримку для здобуття ступеню магістра, а студент/ка B подає заявку на отримання стипендії РОФ для навчання в магістратурі вперше, то перевага буде надана студенту/ці B.

 • Стипендіальна програма РОФ залишає за собою право прийняти пізні зарахування до ВНЗ (з об’єктивних причин, що мають своє підтвердження) лише за умови, що навчання почнеться до завершення 2017 року, та коли про цю ситуацію було поінформовано координатора у відповідній країні листом на адресу електронної пошти до завершення кінцевого терміну подання довідки про зарахування.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

РОФ зберігає за собою право відмовити в наданні підтримки будь-якому/ій заявнику/ці у разі, якщо їхня поведінка та/або зв’язок з певними групами або організаціями не відповідають цінностям, принципам і цілям, якими керується Ромський освітній фонд.
 

Увійти до системи подання онлайн заявок