Programul de Burse în Drept şi Ştiinţe Umaniste - Grantul pentru Activităţi de Dezvoltare Profesională (PADF)

[Engleză]                                                        [Русский]                                                         [Українська]


Instrucţiuni de aplicare (anul academic 2018-2019)


Componenta Fondului de Activităţi pentru Dezvoltare Profesională (PADF) a Programului de Burse în Drept şi Ştiinţe Umaniste (LHP) are menirea de a susţine beneficiarii curenţi a LHP în vederea dezvoltării profesionale, atât prin participarea acestora în activităţi extra-curriculare, cât şi prin stabilirea a noi relaţii/ contacte academice şi profesionale, diversificând şirul celor existente în interiorul instituţiei de învăţământ la care studiază. În acest sens, PADF vine să încurajeze participarea în activităţile enumerate mai jos, organizate în ţara de origine sau peste hotare, pe parcursul anului academic 2018-2019.

Următoarele activităţi de dezvoltare profesională sunt eligibile pentru acest suport financiar:

  • Conferinţe academice sau simpozioane (Formular de Aplicare aici);
  • Proiecte de cercetare (Formular de Aplicare aici). Important: cercetarea nu trebuie să fie legată de cerințele academice obligatorii ale studentului;
  • Şcoli de vară (Formular de Aplicare aici);
  • Stagiu de practică sau alte programe de scurtă durată (Formular de Aplicare aici);
  • Cursuri de alfabetizare digitală (Formular de Aplicare aici).

* Activităţile indicate se pot desfăşura în ţara de origine a aplicantului sau peste hotare (eveniment regional sau internaţional).

Criterii de eligibilitate:

•    Aplicanţii trebuie să fie beneficiari curenţi (anul academic 2018-2019) ai bursei LHP la momentul aplicării pentru PADF;
•    În cazul participării, aplicantul trebuie să prezinte confirmarea că organizaţia-gazdă nu acoperă cheltuielile pentru care este solicitat grantul PADF, cât şi scrisoarea de acceptare care să indice numele complet al aplicantului, intervalul de timp al activității PDF la care va participa şi costul activității PADF;
•    Aplicanţii trebuie să prezinte o dovadă pentru toate cheltuielile planificate, informaţii verificate şi detaliate cu privire la bugetul indicat în formularul de aplicare (factura proformă sau factura care indică costul pentru activităţile planificate/ dovezi imprimate sau capturi de ecran de pe pagini web relevante care să indice preţurile, cât şi scrisori de la organizatori, care de asemenea sunt acceptate); 
•    Aplicanţii trebuie să prezinte o confirmare, dacă suportul financiar solicitat de la LHP PADF este acoperit parţial de către organizatori sau prestatorii de servicii ai activităţii PADF, la care aplicantul doreşte să participe, sau de către orice altă parte terţă. În acest caz, vă rugăm să prezentaţi programului REF SP detaliile şi dovezile relevante;
•    Evenimentele/ activităţile retroactive care au avut loc înainte de lansarea componentei PADF pentru anul academic 2018-2019 (înainte de luna martie, anul 2019) nu sunt eligibile.

Vă rugăm să reţineţi că îndeplinirea criteriilor de eligibilitate nu garantează acordarea suportului PADF.

REF SP acceptă formulare de aplicare pentru una sau mai multe tipurile de activităţi PADF enumerate.

Procesul de aplicare

Pentru a aplica la grantul PADF, beneficiarii programului LHP 2018-2019 trebuie să completeze formularul de aplicare al activităţii PADF corespunzătoare pentru care intenţionează să obţină finanţare, şi să transmită împreună cu documentele/ fişierele solicitate, precum se specifică în formularul respectiv.
Încurajăm candidaţii interesaţi să transmită formularele de aplicare cât mai curând posibil, după lansarea PADF-ului (începând cu luna  martie 2019).

Formularele de aplicare pot fi gasite mai sus şi sub aceste linii directoare, în partea de jos a paginii. Asiguraţi-vă că selectaţi corect formularul de aplicare corespunzător activităţii PADF.

În cazul aplicaţiilor cu egală valoare/ calitate, se va da prioritate studenţilor care în trecut nu au beneficiat de grantul PADF.

Candidaţii interesaţi trebuie să expedieze formularul de aplicare cu documentele solicitate prin e-mail, la următoarea adresă electronică: 
REFLHP_PDF@romaeducationfund.org

Pentru a identifica formularul corespunzător, vă rugăm să indicaţi în subiectul email-ului următoarele: Formular de aplicare PADF (tipul de activitate PADF) şi numele. De exemplu: "PADF Conferinţa Academică/ Igor Pavlov"; "PADF / Igor Pavlov", etc.

Termen limită

La scurt timp după depunere, formularele de aplicare sunt revizuite conform criteriilor de eligibilitate şi conţinutului. Formularele de aplicare care îndeplinesc criteriile administrative şi de calitate, sunt selectate pentru finanţare după principiul primul venit - primul servit.

Formularele de aplicare LHP PADF vor fi acceptate până la sfârşitul lunii iunie 2019. Activitatea PADF trebuie să aibă loc şi să fie finalizată pâna la sfârşitul lunii august 2019.

Formularele de aplicare LHP PADF care includ activităţi ce au avut loc înainte de lansarea anunţului PADF (martie 2019), sau se vor desfăşura după luna august 2019, nu vor fi considerate eligibile.

Grantul PADF este oferit candidatului în bază competitivă, luându-se în considerare următoarele criterii:

•    Reuşita academică curentă, confirmată prin certificatul academic pentru anul academic 2018-2019;
•    Gradul de relevanţă a evenimentului/ activităţii în raport cu specializarea aplicantului;
•    Motivaţia argumentată pentru realizarea activităţii PADF;
•    Valoarea/ importanţa evenimentului/ activităţii pentru domeniul academic al aplicantului şi/ sau pentru dezvoltarea personală şi profesională a acestuia, precum şi perspectiva de carieră;
•    Acurateţea/ coerenţa completării formularului de aplicare şi argumentele prezentate în suportul activităţii PADF.

REF SP va anunţa pe website închiderea componentei PADF atunci când bugetul alocat va fi epuizat.

Procedura de raportare

Toţi beneficiarii de grant LHP PADF trebuie să prezinte Coordonatorului Naţional raportul cu privire la activitatea pentru care a primit finanţarea în cauza, inclusiv şi justificările financiare în acest sens (de exemplu, chitanţe de plată, etc.). Raportarea urmează  a fi prezentată pe parcursul a  două săptămâni din data finalizării activităţii/ evenimentului. Respectarea acestei cerinţe condiţionează participarea ulterioară a candidatului în programele de burse finanţate de REF.

Formularul de raportare poate fi găsit aici 

Prezentarea formularului de raportare PADF este obligatorie. Eşecul de a face acest lucru va descalifica aplicantul din viitoarele competiţii PADF, precum şi din viitoarele cicluri de burse REF SP.

În conformitate cu politicile şi procedurile Programului de burse REF, aplicanţii care transmit documente falsificate şi/ sau informaţii false, nu vor mai fi eligibili pentru REF SP sau componentele suplimentare, precum şi pentru alte programe REF.

În cazul în care deveniţi beneficiar al unui grant PADF în anul academic 2018-19, vă rugăm să reţineţi că toate obligaţiile contractuale (pagina 6 din formularul online de aplicare pentru bursa REF LHP) sunt aplicabile şi pentru acordarea grantului PADF.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi organizaţia administratoare la nivel local, în persoana Coordonatorului Naţional:

Moldova
Natalia Duminica

Roma National Center Moldova
109/1, Alexei Mateevici str., of. 306, 307
Chişinău, MD-2009 Moldova
Tel: (+373 22) 227099
Fax: (+373 22) 244667
Mob: 069 674 307
Email: n.duminica@romaeducationfund.org
Web: www.roma.md

Russia
Maria Musatova 
"Children of St.Petersburg'
Tel: +7 921 434 83 39
Postal address: Russia, 196106, St. Petersburg, post box 247, "Deti Peterburga"
Email: musatova.maria@romaeducationfund.org 
Web: detipeterburga.ru 

Ukraine
Viola Popenko
International Renaissance Foundation - Kyiv (Ukraine)
13A Bekhterevsky Lane, Kyiv 04053, Ukraine
Tel: +380 (44) 461 9500
Email: vpopenko@romaeducationfund.org  
Web: http://www.irf.kiev.ua

IÎn conformitate cu Politicile şi Procedurile Programului de Burse REF, aplicanţii găsiţi responsabili de transmiterea documentelor falsificate nu vor mai fi eligibili în cadrul progamelor finanţate de REF.