RHSP 2018-2019 - Instructiuni de Aplicare

Notă: Programul de Burse REF se adresează exclusiv persoanelor de etnie romă!

                                                [Български] [English] [Macedonian] [Srpski]

FOLOSOFIA PROGRAMULUI
Scopul principal al Programului de burse Roma Education Fund (REF SP) este de a contribui la dezvoltarea unei mase critice de romi, absolvenți de învățământ superior, încrezători și mândri de identitatea lor romă, specialiști în domeniul academic și social, dotați cu abilități și competențe care le permită să devină profesioniști în domeniile studiate, precum și să rămână conectați la comunitatea romă și să acorde sprijin în continuare în dezvoltarea și includerea acesteia în societate, în general.

Scopul Programului de burse medicale pentru romi
Misiunea Programului de burse medicale pentru romi:  Scopul Programului RHSP este de a transforma sistemul medical din interior, făcându-l mai cuprinzător și de a preveni discriminarea și încălcările drepturilor omului împotriva romilor. Prin investirea în construirea unei generații de personal medical calificat de romi și furnizorii de servicii medicale de romi, programul își propune să abordeze și să ajute reformarea unora dintre practicile actuale problematice, să conteste și demonteze stereotipurile și atitudinile negative. În plus, inițiativa Programului RHSP urmărește să contribuie la creșterea accesibilității serviciilor de sănătate pentru romi, pentru a stimula încrederea în serviciile de sănătate și de a beneficia în totalitate de acestea.

Scopul schemei de bursă RHSP a Programului de burse REF este de a oferi sprijin pentru studii medicale, prin furnizarea de burse, mentorat și de formare de advocacy, pentru studenți romi în patru țări: Bulgaria, Macedonia, România și Serbia. Pentru a aborda necesitatea dezvoltării unei generații de personal medical profesionist rom, Programul de burse REF va pune în aplicare componenta bursă a acestei inițiative, prin acordarea de sprijin pentru studenții romi ce urmează să fie absolvenți de studii medicale, în Universități Medicale și Scoli de Asistenta Medicală de stat acreditate/recunoscute în țările de reședință a acestora.

Programul de Burse Roma Education Fund (REF SP) anunță deschiderea ciclului anual de burse pentru Programul de Burse Universitare Roma Health Scholarship Program (RHSP), pentru reînnoirea aplicațiilor studențior romi ce continuă studiile medicale acreditate de stat ale Universitatilor Medicale sau Școlilor de Asistență Medicală din Bulgaria, Macedonia, România și Serbia, pentru anul universitar 2018-2019.

Programul va accepta doar aplicatii reînnoite, i.e. aplicațiile depuse de către beneficiarii RHSP ai anului universitar 2017-2018. Fondurile pentru RHSP sunt puse la dispoziție de către Open Society Foundations (OSF), prin Roma Health Project of the Public Health Program.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este: 15 Mai 2018;

Notă: înainte de a începe procesul de completare a aplicației trebuie să:
 • citiți cu atenție Ghidul de Aplicare înainte să începeți să completați Formularul de Aplicare Online (OAF), pentru a putea înțelege cerințele și a asigura respectarea și finalizarea cu succes a aplicației dumneavoastră; 

Vă rugăm să contactați Coordonatorul Național doar în cazul în care aveți nevoie de clarificări pe care nu le găsiți în Ghidul de Aplicare.

Important
Este obligatoriu să completați și să să finalizați pașii următori, în ordinea lor logică:

PASUL 1: completați (sau actualizați) Informațiile Personale;
PASUL 2: completați (sau actualizați) Sondajul; și
PASUL 3: accesați Lista de Aplicații, selectați și alegeți schema de bursă, completați și depuneti/înregistrați .
Formularul de Aplicare Online poate fi înregistrat cu succes numai dacă este complet finalizat, și numai dacă PASUL 1 și PASUL 2 sunt pe deplin completați, de asemenea.

Vă rugăm să rețineți că, în cazul de reinnoire a aplicației, ceea ce înseamnă că ați completat anterior Informațiile personale și Sondajul, va trebui să revizuiți ambele secțiuni și să corectați/modificați/adăugați informațiile după cum este necesar, pentru a reflecta în mod corespunzător situația dumneavoastra actuală.

I. INFORMAȚII GENERALE

II. CRITERII DE ELIGIBILITATE

III. ETAPELE APLICARII

ETAPA UNU – DEPUNEREA FORMULARULUI DE APLICATIE ONLINE

ETAPA UNU – VERIFICAREA ÎNSCRIERII

IV. MECANISMUL DECIZIONAL

A. CRITERII DE SELECȚIE

B. PROCESUL DE SELECȚIE

Etapa unu – Verificarea eligibilității

Etapa doi – Evaluarea aplicatiei

Etapa trei – Depunerea certificatelor de înscriere (anul universitar 2018-2019)

Etapa patru – Finalizarea procesului de selecție

V. COMUNICAREA REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECTIE

VI. CONTESTATII

VII. COMPONENTE SUPLIMENTARE

:::
I. INFORMAȚII GENERALE
(consultați cuprinsul)

 • REF poate sprijini un aplicant, în timpul studiilor sale, maxim 8 ani, după cum urmează:
  •  Transferul de la o specializare medicala profesională, la o altă şcoală/specializare este permis o singură dată,
  •  Transferul de la o specializare medicală neabsolvită, la o altă şcoală/specializare este permis o singură dată;
  •  O specializare medicală absolvită, pentru maxim trei ani (rezidentiat), și
  •  O specializare medicală postuniverisitara absolviă, pentru maxim doi ani (studii doctorale).
 • Bursa RMUSP are rolul de a acoperi cheltuielile de școlarizare ca manuale, taxe de examen și cheltuieli de trai, parțial;
 • Bursa este acordată candidaților acceptați doar pentru anul universitar în care au intrat în concursul pentru burse (ex. anul universitar 2017-2018); studenții care sunt interesați să obțină bursa în anii universitari ulteriori trebuie să își reînnoiasca aplicația și să intre în concurs în fiecare ciclu de burse.

Procesul de aplicare pentru Programul de Burse REF se desfășoară online prin Sistemul de Aplicare Online (OAS), și constă în două etape:

 1. Depunerea Formularului de Aplicare Online (OAF);
 2. Verificarea înscrierii: depunerea Adeverinței de înscriere și a Certificatului privind taxa de școlarizare (dacă este cazul); etapa a doua se aplică doar candidaților care au trecut mai departe în competiție aici)

Conflict de interese
Aplicanții care sunt angajați (cu contract de muncă) ai Fundației pentru o Societate Deschisă sau ai Fundațiilor Naționale din Rețeaua Fundațiilor Soros, precum și ai Roma Education Fund, nu sunt eligibili pentru Programul de Burse REF.

Important: situația de nerespectare a obligaţiei notificării prompte a Coordonatorul Național despre situația de Conflict de Interes, va duce la descalificarea respectivilor aplicanți din competiția Programul de burse REF.


II. CRITERII DE ELIGIBILITATE
(consultați cuprinsul)

Pentru a fi eligibili în competiția pentru bursa RHSP, solicitanții trebuie să respecte următoarele cerințe:

 1. Să declare în mod deschis că sunt romi;
 2. Sunt în prezent beneficiari RHSP în una din țările: Bulgaria, Macedonia, România și Serbia (pentru anul universitar 2017-2018), și aplica pentru reînoirea aplicației pentru anul universitar 2018-2019;
 3. Solicitanții ce își reînnoiesc aplicația și se află în situația de a repeta anul universitar (studenții care au primit o bursă REF în anul universitar precedent și aplică să își reînnoiască bursa pentru același an de studiu), nu sunt eligibili în competiția pentru bursă;
 4. Să depună Formularul de Aplicare Online complet și conform cerințelor, până la Termenul limită stabilit de Program.
 5. Învățământul la distanță, precum și studiile cu frecvență redusă pentru nivelul de licență nu sunt eligibile pentru sprijin, în cadrul tuturor schemelor de bursă REF SP;
 6. REF SP acceptă ca eligibile numai acele aplicaţii care presupun continuarea studiilor în nivel crescător:
  •     Exemplu: în cazul în care aplicantul a absolvit nivelul de Master, nivelul propus de studiu în competiția de burse REF SP trebuie să fie pentru nivelul de studiu superior ulterior, în acest caz, pentru studii de doctorat. O altă ilustrare de neeligibilitate ar fi: absolvenţii de studii doctorale să aplice pentru Master sau Licență, sau absolvenții de studii de Master să aplice pentru al doilea Master sau Licență;
 7. REF SP acceptă ca eligibile doar acele aplicații în care studiile sunt desfășurate pe parcursul duratei convenționale oficiale a unei diplome (de exemplu, în cazul în care un student desfășoară studii de licență de durata de 3 ani și va solicita bursa pentru al 4-lea an, din cauza prelungirii -chiar dacă este permis de către Universitate-, aplicația nu va fi considerată eligibilă);
 8. Perioada de prelungire a studiilor permisă de universități pentru ca studenții să pregătească teza finală (care nu necesită prezența obligatorie a studenților la seminarii/colocvii, cursuri, practică obligatorie, sau de examinare) nu sunt eligibile pentru bursă.
Important: Aplicațiile care nu îndeplinesc aceste criterii de eligibilitate nu sunt luate în considerare, în continuare, în competiția de burse; aplicanții neeligibili vor fi notificați de către REF SP, după  încheierea procesului de verificare a eligibilității.

III. ETAPELE DE APLICARE
(consultați cuprinsul)

Pentru a fi luați în considerare pentru programul de burse în anul academic 2018-2019 solicitanții trebuie să respecte termenele limită ale Programului în Prima etapă – Termenul/termenii limită de prezentare a Formularului de Cerere Online per țară și schemă unde este cazul) și în Etapa a doua – Prezentarea Certificatului de Înscriere, și a Certificatului pentru Taxa de Școlarizare (dacă este cazul), așa cum este descris detaliat mai jos.

PRIMA ETAPĂ – Depunerea formularul de aplicatie Online (OAF)

Termenul limită RHSP pentru Bulgaria, Macedonia, România, Serbia: 15 mai 2018

Important
Formularul de Aplicare Online (OAF) trebuie completat în întregime; aplicanții trebuie să pună la dispoziție toate informațiile și documentele valabile solicitate.


Este obligatoriu să îndepliniți și să finalizați următorii pași în secvența lor logică.  → PASUL 1: Informații personale; → PASUL 2: Sondaj; și → PASUL 3: Accesați Lista de Aplicații, selectați și alegeți  schema de bursă, completați și depuneți.

Formularul deAplicare Online (OAF) poate fi depus cu succes numai dacă este complet finalizat, și numai dacă PASUL 1 și PASUL 2 sunt pe deplin completați, de asemenea.

Formularul de Aplicare Online complet și corespunzător va include: 
Eseuri (pagina 3 din OAF)
•    Eseu complet privind Obiectivele academice – Scrisoare de motivație ce redau realizările academice și exprimă obiectivele academice ale aplicantului, demonstrând angajament și motivație de a studia pentru diploma dorită sau intenționată;
•    Eseu complet privind problematica romă, ce respectă instrucțiunile specificate în Formularul de Aplicare Online.

LIPSA ONESTITĂȚII ACADEMICE (plagiat și auto-plagiat)
REF SP aplică criterii specifice atunci când gestionează această problemă. Toate detaliile trebuie consultate accesând acest link.


DOCUMENTELE CARE URMEAZĂ SĂ FIE ATAȘATE/ÎNCĂRCATE ÎN SISTEMUL DE APLICARE ONLINE AL REF SP

*Vă rugăm să furnizați scanări de calitate, color, pentru a vă asigura că toate informațiile sunt clar lizibile (documentele neclare nu vor fi luate în considerare).

 • Copie scanată față-verso a cărții de identitate/pașaportului;
 • Foia matricolă oficială conform specificațiilor de aici;
  - studenții doctoranzi trebuie să depună foaia matricolă, dacă este cazul; în situația în care nu a existat o examinare cu note pe parcursul anului universitar, studenții doctoranzi trebuie să depună un raport de progres emis de coordonatorii acestora;
 • Cel puțin o Scrisoare de recomandare (SR) detaliată, argumentată și relevantă, redactată în mod specific pentru a deservi cererii REF SP (conform specificațiilor de aici)
 • Important: Este obligatoriu ca cel puțin o SR să fie emisă de o organizație/fundație romă din țara respectivă, înregistrată în mod legal

ETAPA DOI – VERIFICAREA ÎNSCRIERII

Termen: toamna 2018.
Data pentru fiecare țară va fi comunicată de REF SP numai solicitanților care rămân în concurs pentru etapa doi.

Certificat oficial de înscriere(Adeverință de înmatriculare)/Certificat privind taxa de școlarizare - trebuie să fie scanat și încărcat ca atașament în Sistemul de Aplicare Online și trebuie să îndeplinească toate cerințele specificate  aici.


IV. MECANISMUL DECIZIONAL

(consultați cuprinsul)

Mecanismul decizional este bazat pe criteriile specifice de selecție și pe procesul de selecția detaliat mai jos:

A. CRITERII DE SELECȚIE

(consultați cuprinsul)

Criteriile de selecție pentru schemele de acordare a burselor REF iau în considerare valabilitatea și calitatea informațiilor și a documentelor depuse. Pentru a optimiza șansele în concurs, solicitanții trebuie să tindă spre respectarea integrală a criteriilor de selecție și să prezinte o aplicatie competitivă și materiale adecvate și relevante.

Lista criteriilor de evaluare şi proportia fiecărui criteriu pentru a calcula scorul final al cererii este specificata mai jos.

Criterii

Aspecte importante care sunt evaluate

Valoare în raport cu numărul total de puncte

1. Media generala de calculare  

 • Valoarea mediei genarale calculata in acord cu documentele solicitate.
 • Detaliile cu privire la modul de calculare a mediei de calcul genaral in cadrul concursului este disponibil aici

40%

2. Scopurile academice - declaraţie de intenţie    

 • Stilul şi fluenţa in scriere;
 • Comprehensibilitatea şi coerenţa ideilor exprimate şi a informaţiilor;
 • Abilitatea de a argumenta scopul academic;
 • Angajamentul şi motivaţia de a studia;
 • Progresul academic şi realizările din anul anterior/s, dacă solicitantul aplică pentru reînnoire.

15%

3. Eseu despre problematica romilor   

 • Idei şi opinii argumentate care rezultă din experienţele personale şi implicarea în activităţi legate de romi;
 • Comprehensibilitatea şi coerenţa ideilor exprimate şi a informaţiilor;
 • Abilitatea de a argumenta gândurile şi argumentele;
 • Conştientizarea şi cunoaşterea a problemelor romilor;
 • Stilul şi fluenţa in scriere.

10%

4. Activități cu privire la romi /Activități de voluntariat 

Participarea la activități de voluntariat cu privire la romi, inițiative, proiecte și evenimente, realizate fie prin organizații și /sau instituții, sau prin intermediul unor grupuri informale de inițiativă, sau în calitate personală.

pentru mai multe detalii despre potențiale activități de voluntariat, vă rugăm să accesați următorul link.

30%

5. Scrisoare de recomandare

 • Nivelul abilităţilor personale şi calităţi ale persoanei prevăzute, ilustrat prin experienţă practică;
 • Detalii relevante cu privire la progresul academic al aplicantului;
 • Implicarea în activităţi legate de romi.

5%

B. PROCESUL DE SELECȚIE

 

Etapa unu – Verificarea eligibilității
Verificarea tehnică a conformității solicitanților cu criteriile de eligibilitate ale Programului. Această etapă este desfășurată de Coordonatorii naționali REF SP.
   
Etapa doi – Evaluarea aplicatiilor
Evaluarea este efectuată de către membrii Comisiei Naționale de Selecție (NSB) ai REF SP din respectivele țări participante la program. Membrii Comisiei Naționale de Selecție evaluează în mod independent, online, aplicațiile depuse, atribuind calificative fiecărei aplicații în parte, conform setului prestabilit de criterii de evaluare. Scorul final al aplicației reiese din media calificativelor independente ale membrilor Comisiei Naționale de Selecție. Sistemul ierarhizează în mod automat toate aplicațiile în funcție de scorurile finale, în ordine descrescătoare, de la cel mai mare la cel mai mic. În baza sistemului de ierarhizare și a poziției ocupate de aplicanți în clasament, aceștia sunt fie incluși pe o listă scurtă (sau pe lista de acceptare condiționată, sau pe lista de așteptare), fie eliminați din competiție.

Etapa trei – Depunerea Adeverințelor de înscriere (anul universitar 2018-2019)

Atât aplicanții din categoria listei de ”acceptare condiționată”, cât și cei din ”lista de așteptare” trebuie să depună un Certificat de înscriere oficial și valabil, până la termenul limită stabilit de Program, pentru a demonstra că sunt înscriși într-un program academic eligibil, asa cum au menționat în Formularul de Aplicare Online.

Î
Etapa patru – Finalizarea procesului de selecție
După finalizarea etapelor menționate anterior, sistemul este actualizat cu statutul final al fiecărui aplicant din listele celor ”acceptați condiționat” și din ”lista de așteptare”, fiind generate listele finale cu beneficiarii burselor, pentru fiecare țară, respectiv pentru fiecare schemă de bursă.

Aplicanții care sunt clasați în categoria „acceptați condiționat” și care au îndeplinit cerințele stabilite de Program privind al doilea termen limită, devin beneficiari ai programului.

 • Aplicanții clasați în categoria „lista de așteptare“ pot fi luați în considerare pentru bursă numai în cazul în care aplicanți clasați în categoria „acceptați condiționat“ nu reușesc să îndeplinească cerințele; într-o astfel de situație, sistemul înlocuiește astfel de aplicanți în mod automat cu aplicanți din „lista de așteptare“, pe baza punctajului.

V. COMUNICAREA REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECȚIE

(consultați cuprinsul)

 Programul comunică aplicanților rezultatele procesului de selecție, la adresa de e-mail cu care și-au înregistrat conturile în Sistemul de Aplicare Online, în două ocazii:
•    În primul rând, după Etapa doi menționată mai sus (sfârșitul lui iulie - august), atunci când aplicanții primesc, după caz:
o    Scrisoare de acceptare condiționată, sau pentru lista de așteptare, care conține instrucțiuni pentru etapele ulterioare ce trebuie să fie îndeplinite de aplicant pentru a rămâne în competiție;
o    Scrisoare de respingere, care include motivele specificate ale respingerii;
•    În al doilea rând, după Etapa patru menționată mai sus (sfârșitul lui octombrie - noiembrie), atunci când aplicanții primesc, după caz:
o    Scrisoare oficială de notificare; sau
o    Scrisoare de respingere, care include motivele specificate ale respingerii.

VI. MECANISMUL DE APEL / CONTESTAȚII

(consultați cuprinsul)

Aplicanții au posibilitatea de a contesta rezultatele competiției Programului de burse în decurs de o lună de la momentul primirii notificării din partea Programului.

Apelurile/contestațiile trebuie să fie trimise către REF SP exclusiv la adresa de e-mail: REFSP_contestations@romaeducationfund.org  

Contestațiile trimise la alte adrese de e-mail decât cea specificată mai sus nu vor fi luate în considerare sau recunoscute. Mai mult, REF SP roagă aplicanții să utilizeze această adresă de e-mail exclusiv pentru apeluri/contestații cu privire la rezultatul procesului de selecție.
 
Pentru orice alte întrebări, vă rugăm să contactați Coordonatorul Național, însă numai în cazul în care necesitați clarificări care nu sunt disponibile în Ghidul de Aplicare.

REF SP va clasifica contestațiile și va oferi o soluție. În funcție de natura apelului, REF SP poate decide remiterea acestora către un consilier juridic/consultant independent.

IMPORTANT

Studenții pot depune aplicație simultan pentru diverse scheme de burse REF, în cazul în care sunt eligibili, conform criteriilor de eligibilitate ale fiecărei scheme. La finalizarea procesului de selecție, în cazul admiterii pentru mai multe scheme de bursă REF, solicitanții în cauză au obligația de a alege o singură bursă și de a notifica în acest sens, Coordonatorul Național, mod formal, prin e-mail.

VII. COMPONENTE SUPLIMENTARE

(consultați cuprinsul)

În plus faţă de bursa academica de bază, beneficiarii RHSP activi pot aplica pentru un sprijin financiar suplimentar ca:

 • Componente suplimentare (granturi ce ofera suport financiar pentru beneficiarii RHSP activi ce urmeaza cursuri de limbi străine, cursuri de calculator şi participarea la conferinţe academice) detalii despre ghidul de aplicare si formularul de aplicatie online sunt disponibile aici;
 • Grant RHSP pentru proiecte de mici dimensiuni - este menit să promoveze şi să întărească filozofia participării Comunității printre beneficiarii RHSP (activi şi fosti) şi să le ofere posibilitatea de a câştiga experienţă în proiectarea şi implementarea unui proiect comunitar şi, astfel, ajuta comunităţile de romi pentru de a dezvolta un set de aptitudini care va contribui în continuare dezvoltarea personală şi profesională. detalii despre ghidul de aplicare si formularul de aplicatie online vor fi disponibile aici;

TERMENI DE UTILIZARE

REF îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea de sprijin pentru orice solicitant a cărui conduită şi/sau afilierea cu grupuri sau alte entităţi a caror scopuri și activități sunt incompatibile cu valorile și principiile promovate de Roma Education Fund şi obiectivele urmărite de REF. 

Acces la sistemul de aplicare Online