ROMA MEMORIAL FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM (RMUSP) ~ JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ ~

Fontos: A REF ösztöndíj programjai kizárólag roma származású hallgatók jelentkezését fogadja!


[English] [Български] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]


A PROGRAM CÉLJA

A Roma Oktatási Alap Ösztöndíj Program (REF ÖP vagy Program) legfőbb célja, hogy segítse  a felsőoktatásban tanuló, identitásában erős és büszke roma hallgatókat abban, hogy tanulmányaikban értő, közösségükben elismert hasznos tagjaivá váljanak a felnövekvő diplomás roma közösségnek, változatlan elköteleződéssel és kapcsolódással a roma közösségeik felé, támogatva azt a társadalmi integrációban.
 
A Roma Oktatási Alap Ösztöndíjprogram (REF ÖP vagy Program) meghirdeti a 2017-2018-as tanévre Roma Memorial Felsőoktatási Ösztöndíjprogramját (továbbiakban RMUSP).

Az RMUSP nyílt felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázatán azok a roma hallgatók vehetnek részt, akik az alábbi országok valamelyikének állampolgárai vagy ott állandó lakcímmel rendelkeznek: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Törökország. A pályázati feltételek értelmében, a pályázó alap, mester vagy doktori illetve osztatlan képzésben tanul az állampolgársága vagy állandó tartózkodási helye szerinti államilag elismert felsőoktatási intézmény valamely szakán.
Az RMUSP keretében odaítélhető ösztöndíjak összesített számát minden tanévben a REF Ösztöndíj Programján belül rendelkezésre álló keretösszeg határozza meg. Az, hogy az egyes programországokon belül hány ösztöndíj ítélhető oda, az alábbi tényezők alapján dől el:

•    az ösztöndíjak iránti igény az elmúlt évek tapasztalatai alapján, amelyet a jelentkezések száma alapoz meg;
•    más, az adott országban fellelhető ösztöndíjak léte, valamint a diákhitel opciók elérhetősége; és
•    az egyes országok roma lakosságának becsült száma, viszonyítva a 13 ország teljes roma lakosságának számához.

   •    A jelentkezési határidő a következő országokban 2017. május 11.: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Koszovó és Magyarország
  •    A  következő országokban pedig 2017. május 12. : Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Törökország
  Fontos: Javasoljuk, hogy a jelentkezés megkezdése előtt:
  •    alaposan tanulmányozza át Jelentkezési  Útmutatót,  annak érdekében, hogy teljes mértékben megértse a szükséges feladatokat, és a pályázatát hiánytalanul töltse ki az online jelentekezési lapon (OAF).
  •    minél előbb kezdje el kitölteni az online jelentkezési lapot, és adja be a határidő lejárta előtt.
  Csak abban az esetben lépjen kapcsolatba az ország  Koordinátorával, ha olyan kérdés merülne fel, amire a Jelentkezési Útmutató nem ad választ.

  Fontos

  Az alábbi lépéseket a logikai sorrendnek megfelelően kötelező kitölteni.
  ELSŐ LÉPÉS: töltse ki (vagy frissítse a meglévő információt) a PROFIL-t;
  MÁSODIK LÉPÉS: töltse ki (vagy frissítse a meglévő információt) a FELMÉRÉS-t; és
  A HARMADIK LÉPÉSBEN: a PÁLYÁZATOK fül alatt válassza ki a megfelelő ösztöndíj programot, töltse ki, és küldje el pályázatát, az online rendszeren keresztül.

  Az Online Jelentkezési Lapot (OAF) csak akkor tudja sikeresen elküldeni, ha teljesen ki van töltve, az ELSŐ és MÁSODIK lépéshez tartozó információkkal együtt.


  Tartsa észben, hogy ha már van korábban benyújtott pályázata, vagyis korábban már kitöltötte a PROFIL-t és a FELMÉRÉS-t is, akkor esetleges javítás, vagyfrissítés okán bármikor felülírhatja, megváltoztathatja a korábban bevitt adatokat.

  ***

  Tartalomjegyzék

  I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

  II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

  III. A JELENTKEZÉS MENETE

  ELSŐ SZAKASZ – ONLINE JELENTKEZÉS BEKÜLDÉSE (OAF)

  MÁSODIK SZAKASZ– HALLGATÓI JOGVISZONY IGAZOLÁSA

  IV. A DÖNTÉSHOZATAL FOLYAMATA

  A. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

  B. KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT

  Első lépés – Érvényességi Vizsgálat

  Második lépés – A pályázat értékelése

  Harmadik lépés – Személyes meghallgatás

  Negyedik lépés – A hallgatói jogviszony igazolása (2017-2018 tanévre)

  Ötödik lépés– A kiválasztási folyamat lezárása

  V. A KIVÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE

  VI. A FELLEBEZÉS MENETE

  I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZATRÓL

  (Vissza a tartalomjegyzékhez)

  •    A REF legfeljebb 8 éven keresztül támogatja az Ösztöndíjprogram keretein belül ugyanazt a pályázót a tanulmányai alatt, az alábbiak szerint:

  o    Alapképzésben: legfeljebb 4 éven át, osztatlan képzés esetén; illetve legfeljebb 3 éven át Bologna-rendszer esetén.
  o    Mesterképzésben: osztatlan (nem-bologna) képzésben 1 évet, és legfeljebb  2 éven át Bologna-rendszer esetén;
  o    Doktori képzésben legfeljebb 3 éven át, a PhD tanulmányok első 3 évében


  •    Az RMUSP ösztöndíj összege 80 EUR/tanulmányi hónap;

  o   A rendelkezésre álló keretösszeg szerint, a REF ÖP részben vagy egészben fedezetet nyújthat a tandíj összegére is maximum 1200 EUR-ig; a REF ÖP azonban nem garantálja, hogy a támogatás akár részben vagy egészben fedezi a sikeres pályázó tandíját;

  •    Az RMUSP ösztöndíjat tanulmányokhoz kapcsolodó költségekre, mint például tankönyvekre, vizsgadíjakra és részben megélhetési költségek fedezésére lehet fordítani;
  •    Sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás mindig csak az aktuális tanévre érvényes (pl.: 2017- 2018-as tanév). Ha a pályázó a következő tanévben is szeretne ösztöndíjas lenni, akkor annak minden új tanévben újra kell pályáznia.

  1. A REF ÖP bonusz pontokkal segíti az ösztöndíjért folyó versenyben az alábbi területeken tanulmányokat folytató hallgatókat: informatikai és mérnöki tanulmányok, interdiszciplináris tudomány, orvostudomány, jogi tanulmányok  és pedagógiai tanumányok.

  Fontos: akik a jelentkezési szakaszban megjelölik, hogy a kiemelt szakok valamelyikén kezdik meg tanulmányaikat a 2017-2018-es tanévben, de azt a beiratkozáskor igazolni nem tudjak, azoknak pontjait ujraszámolják, a hozzáadott pontokat levonjuk, és ennek megfelelően rangsorol a versenyben.

  A jelentkezési folyamat az REF Ösztöndíj Programra az Online Jelentkezési rendszeren kereszül két szakaszban történik:

  Az online jelentkezési lap benyújtása - elküldése (OAF);

  1. Hallgatói Jogviszony Igazolása: A hallgatói jogviszony igazolás illetve a tandíj igazolás benyújtása (ha költségtérítéses képzésben tanul); a második szakasz csak azokra vonatkozik, akik sikeresen szerepeltek az ösztöndíjért folyó verseny első szakaszában (a kiválasztási folyamatokról részletesebben olvashatnak a harmadik és negyedik lépésben).

  MÁS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT

  Azon pályázók, akik a 2017-2018-as tanév folyamán más forrásból is kapnak támogatást (intézmeny, nemzetközi program, valamely kormányprogram, vagy magánszemély támogatása) arról írásban kötelesek értesíteni a REF ÖP kordinator-t amint értesülnek a másik támogatás elnyeréséről. Az értesítés az alábbi információt kell tartalmazza : a támogató szervezet / intézmény teljes neve, a támogatás összege, a támogatott időszak, és ha meghatározott, a támogatás célja.

  FONTOS! A szabványos egyetemi ösztöndíjak nem számítanak más forrásból származó támogatásnak, így azokról értesíteni sem kell a REF ÖP-t.

  A ‘más forrásból származó támogatás’ szabályzatot azon pályázatok esetén alkalmazzuk, ahol a hallgató a REF ösztöndíj támogatásnak megfelelő (a REF támogatás mértéke függ a folytatott tanulmányok szintjétől, vagy a tandíj nagyságától ) vagy annál nagyobb támogatást, ösztöndíjat kap az alternatív forrásból.

  Fontos: ha a pályázó elmulasztja értesíteni a kordinátort az esetleges más támogatásokról, az a REF ÖP valamennyi programjából való kizárással járhat.

  ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYZAT

  Az Open Society Foundations (OSF - Nyílt Társadalom Intézet) alkalmazásában allók, vagy az OSF Hálózatába tartozó, bármely nemzeti alapítvány alkalmazásában álló , illetve a Roma Oktatási Alap alkalmazásában álló hallagtók nem jelentkezhetnek REF ÖP ösztöndíjakra.  Fontos: ha a pályázó elmulasztja értesíteni a kordinátort az esetleges összeférhetetlenségről, az a REF ÖP valamennyi programjából való kizárással járhat.

  Kommunikáció

  Annak érdekében, hogy az Ösztöndíjprogram probláma nélkül tudjon Önnel kommunikálni a ciklus egésze alatt, és utána is, a pályázónak kötelessége :

  • megbízható email szolgáltatónál (ingyenes :Gmail, Yahoo) emailcímet regisztrálni, és azt aktívan tartani, rendszeresen ellenőrizni az ÖP-al folytatott kommunikációban;
  • ha bármilyen változtatást tervez a rendszerben regisztrált emailkontaktjában,kérjük, azonnal értesítse emailben a Programot, és hivatalosan kérvényezze, megindokolva kérését, hogy változtassák meg kórábban regisztrált email címét az Online Jelentkezési Rendszerben (OAS). Az OAS-ben a jelentkezés benyújtásakor regisztrált emaileket kizárólag indokolt helyzetben cseréljük.

  Semmilyen kérést / panaszt nem áll módunkban mérlegelni ha a fentiekben sorolt (elektronikus) kommunikációs feltételeknek nem felel meg, azokat tiszteletben nem tartja.

  II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

  (Vissza a tartalomjegyzékhez)

  A jelentkezési feltételeknek megfelelően, az RMUSP ösztöndíjért folyó versenyben a pályázóknak teljesíteni kell az alábbi pályázati feltételeket :

  1. Nyíltan romának vallja magát;
  2. Állampolgársága, vagy állandó tartózkodási helye szerinti ország akkreditált felsőoktatási intézményébe felvételt nyert vagy  jelentkezett a 2017-2018-as tanévre, alap, mester vagy doktori képzésre (Ba, Ma, PhD)
   •    Az állampolgárság vagy az tartózkodás szerinti ország egy a REF ÖP programországai közül: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Törökország. 
  3. A távoktatásban tanuló, illetve BA képzési szinten levelező tagozatos hallgatók nem felelnek meg a REF ÖP pályázati kritériumainak;

   Kivétel : Csehországban bármely képzési szinten tanuló, levelező tagozatos hallgató pályázhat RMUSP ösztöndíjra
  4. A REF ÖP újra pályázói évismétlés esetén (hallgatók, akik az előző évben is részesültek ösztöndíjban, és most ugyanarra a tanévre pályáznak)  nem jogosultak a pályázatra.
  5. Az REF ÖP csak olyan jelentkezéseket fogad el, ahol a pályázó előrehalad a tanulmányaiban.
   - Például, ha a pályázó már rendelkezik MA diplomával, a következő, REF ÖP által preferált támogatható szint a PhD/doktori fokozatú tanulmányok. Egy másik példa, jelentkezési feltételeknem nem megfelelő pályázatra, ha egy Doktori ­/ PhD diplomával rendelkező MA, vagy BA tanulmányok folytatására jelentkezik ösztöndíjért
  6. A REP ÖP csak képzési időn belül folytatott tanulmányokat fogadja érvényes pályázatként , a túllépők jelentkezése nem felel meg a pályázati feltételeknek (Például, ha egy alapképzés időtartama 3 év, de a hallgató a tanulmányok negyedik évében jelentkezik, hosszabbítás miatt, úgy a pályázat nem felel meg a jelentkezési feltételeknek)
  7. Az egyetemek által a szakdolgozat elkészítésére engededélyezett időszak (amely alatt a hallgatónak nem kell előadásokra vagy szemináriumokra járnia, illetve további vizsgákra készülnie) nem érvényes az ösztöndíj támogatásra.
  8. Kitölti és elküldi az Online Jelentkezési Lapot (továbbiakban az angol rövidítés szerint: OAF) a Program által megjelölt jelentkezési határidőre;

  Fontos: Azon jelentkezéseket, amelyek nem felelnek meg az érvényességi kritériumoknak, nem vesszük figyelembe az ösztöndíj pályázat következő szakaszaiban.

  Azok a hallgatók, akiknek a pályázatát érvénytelennek nyilvánítjuk, értesítést kapnak az REF ÖP-től, az érvényességi vizsgálat befejezését követően.

  III. A JELENTKEZÉS SZAKASZAI 

  (Vissza a tartalomjegyzékhez)

  A 2017-2018. tanévre meghirdetett ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázónak be kell tartania azok határidejeit, így az Első szakasz – a Pályázat beadásának határidejét, országonként és ösztöndíj típusonként változó (országonként több féle ösztöndíj típus is elérhető), és a Második szakasz – Hallgatói Jogviszony Igazolás valamint, ha ilyet igényel, a Tandíj Igazolás beadásának határidejét az alábbiak szerint.

  Első Szakasz – Az Online Pályázat Benyújtása

  • Jelentkezési határidő a következő országokban: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Koszovó és Magyarország: 2017. május 11;
  • Jelentkezési határidő a következő országokban: Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Törökország: 2017. május 12.

  :::

  Fontos

  Az Online Jelentkezési Lapot (OAF) hiánytalanul kell kitölteni; a pályázónak minden szükséges információt és érvényes dokumentumot be kell nyújtania.

  Kérjük jegyezze meg, hogy pályazatát a következő lépések logikai sorrendjét betartva kell kitöltenie.

  1. LÉPÉS: Profil -> 
  2. LÉPÉS: Felmérés, és -> 3. Pályázatok  A Pályázatok tabra kattintva tudja kiválasztani a megfelelő programot, a jelentkezési lapot töltse ki, és a pályázatát küldje be.

  Kérjük vegye figyelembe, hogy a pályázatát (OAF) csak akkor tudja véglegesíteni ha azt már teljesen kitöltötte, és az 1. és 2. LÉPÉSEKET is teljesítette.

  A megfelőlen kitöltött OAF tartalmazza:

  Az írásbeli feladatokat

  AKADÉMIAI ETIKÁTLANSÁG - PLÁGIUM

  Az REF ÖP specifikus kritériumokat alkalmaz az ilyen esetekben. Az összes részlet elérhető ezen a linken.

  AZ ONLINE JELENTKEZÉSI RENDSZERBE CSATOLANDÓ / FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK

  *Kérjük, jó minőségű, színes másolatot készítsenek, az információ jól olvasható legyen (az elmosódott dokumentumokat nem tudjuk figyelembe venni)

  • A Személyi igazolvány vagy útlevél másolatot csatolmányként töltse fel az online jelentekezési felületen, mindkét oldaláról készítsen másolatot
  • A leckekönyvet/ középiskolai vagy érettségi bizonyítványt az alábbi követelmények szerint;
   - PhD hallgatók esetében a legutóbbi tanulmányi átlagot tartalmazó leckekönyv másolat mellett a legfrissebb,  témavezetői értékelést is kérjük benyújtani.
  • Ajánlólevél: Legalább egy részletes, informativ és releváns Ajánlólevelet, amit kifejezetten az REF ÖP jelentkezésre írtak, és ami az alábbi követelményeknek megfelel.

  Fontos: Legalább az ajánlólevelek egyikének egy, az országban hivatalosan bejegyzett roma szervezettől/alapítványtól kell származnia.

  Megjegyzés: abban az esetben, ha a jelentkező objektív okokból nehézségekbe ütközik a fent említett dokumentumok beszerzése vagy a rendszerbe való feltöltése közben, emailben értesítenie kell a Koordinátort a határidő lejárta előtt.

  Az értesítésnek tartalmaznia kell a probléma részleteit és a kérelmet támogató bizonyítékot.

  MÁSODIK SZAKASZ- HIVATALOS JOGVISZONY BENYÚJTÁSA

  Határidő: 2017 ősz

  Az országonkénti pontos dátumot az REF ÖP csak azokkal a pályázókkal osztja meg,  akik továbbjutottak a verseny második szakaszába.

  A hivatalos hallgatói jogviszony igazolás / és tandíjról szóló igazolás  (ha költségtérítéses képzésben vesz részt) szkennelt változatát csatolmányként az online jelentkezési lapon kell feltölteni az alábbi követelményeknek megfelelve.

  IV. A DÖNTÉSHOZATAL FOLYAMATA

  A döntéshozatal folyamata külön meghatározott kiválasztási kritériumokon alapul, a döntéshozatal folyamatát részleteiben itt találják:

  A. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

  (Vissza a tartalomjegyzékhez)

  A REF ÖP-re beküldött dokumentumok tartalmát és minőségét vesszük figyelembe a döntésnél. Az esélyeik maximalizálásának érdekében a pályázóknak törekednük kell arra, hogy teljesen megfeleljenek a kiválasztási kritériumoknak, versenyképes jelentkezést mutassanak be, megfelelő és releváns anyagokkal.

  Az REF ÖP specikfikus terminológiát használ, hogy különbséget tegyen a jelentkezők között, melyek szerint változnak az értékelési szempontok is. Az értékelési szempontok és a teljes pontszámhoz viszonyított érték itt található.

  Pályázók kategóriái:

  (1). Újra pályázók- azok a hallgatók, akik már sikeresen pályáztak a REF ÖP-re az előző tanév(ek)ben és pályázatukat ugyanazon a képzési szinten (Bachelor/Alap, Mester, Doktori) szeretnék megújítani.

  (2). Új pályázók, akik az alábbi két alkategória valamelyikébe tartozhatnak:

  (2a). Leendő első éves pályázók– azok a hallgatók, akik valamely képzési szinten az első évüket fogják megkezdeni (pl. 1. éves BA, 1. éves MA, 1. éves PhD).

  - Azok a hallgatók is ebbe a kategóriába tartoznak, akik valamely alacsonyabb képzési szinten már részesültek REF ösztöndíjban, és a pályázatukat most egy magasabb képzési szint támogatására nyújtják be (például: korábban BA képzésben kapott ösztöndíjat, most MA 1. éves hallgató lesz).

  (2b). Nem első éves pályázók – azok a hallgatók, akik 2. vagy magasabb évfolyamon kezdik meg a tanévet és még nem részesültek ezen a képzési szinten REF ösztöndíjban.

  B. KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA

  Első Lépés- Érvényességi Vizsgálat

  Ebben a lépésben a REF ÖP azt vizsgálja, hogy a Pályázó a minden érvényességi feltételnek megfelel-e. A vizsgálat tartalmi és formai ellenőrzést jelent (ezt a REF ÖP országonkénti felelős koordinátora végzi).

  Második Lépés- A pályázat értékelése

  Az értékelést a REF ÖP Nemzeti Kiválasztási Bizottságának (NSB) tagjai végzik minden program országban. Az NSB tagjai önállóan vizsgálják meg az elektronikus rendszerbe feltöltött jelentkezéseket,  majd az előre meghatározott értékelési szempontokat figyelembe véve pontozzák azokat. A pályázat végső pontját az egyes NSB értékelési pontszámok átlaga adja. A pályázatokat ezután a rendszer a pontszámok alapján csökkenő sorrendbe állítja, ahol a legtöbb pontot elérő kerül a lista elejére, a legkevesebb pontot elérő pedig a lista végére. Az így kialakult sorrend alapján kerülnek a pályázók az előzetes listára (feltételesen elfogadottak listája vagy várólista) vagy az elutasított pályázók közé.

  Harmadik Lépés – Személyes Meghallgatás, interjú

  A személyes meghallgatásokat a leendő első éveseknek tartjuk. Ők azok a hallgatók, akik a 2017-2018-as tanévben tanulmányaikat valamely képzési szint 1. évfolyamán kezdik meg (1. éves BA, 1. éves MA vagy 1. éves PhD). A leendő első éves hallgatók minden Programországban meghívást kapnak egy kötelező interjúra az NSB tagjaival.

  •    A legtöbb hallgatót támogató programországokban (Románia, Bulgária, Macedónia, Szerbia) az interjúra köteles hallgatók listáját a REF Ösztöndíj Program határozza meg egy számítógép által vezérelt véletlenszerű kiválasztással, amelynek eredményeként maximum 60 hallgatót hívunk be. Azok a pályázók, akik nem kerülnek kiválasztásra interjóra a random szelekcióval, azok az értékelésben a 2b. kategóriaba tartozóként kapnak pontot.

  Megjegyzés: Azok a pályázók, akik nem jelennek meg a személyes meghallgatáson, nem vehetnek részt a továbbiakban a kiválasztási folyamatban.

  Az interjú után minden országban rangsorolják  és csoportosítják a pályázókat a “feltételesen elfogadott listára” illetve a “várólistára”.

  A személyes meghallgatás helyét és idejét is tartalmazó meghívót minden érintett pályázó e-mailben kapja meg az adott ország ösztöndíj koordinátorától. Az interjún való részvétellel kapcsolatos utazási költséget a REF ÖP fedezi.

  Negyedik Lépés– A hallgatói jogviszony igazolás benyújtása (A 2017/2018. tanévre vonatkozóan)

  Mind a “feltételesen elfogadott”, mind a “várólistás” kategóriába tartozó pályázók kötelezettsége, hogy az előzetesen közölt határidőre benyújtsák a hivatalos hallgatói jogviszony igazolásukat, amely azt bizonyítja, hogy beiratkoztak valamely a Program által elfogadott felsőoktatási intézménybe, a megadott kritériumok szerint.

  A hallgatói jogviszony igazoláson kívül ebben a szakaszban a pályázó köteles informálni a REF ÖP-t arról, hogy a 2017/2018. tanévben részesül - e bármilyen más, alternatív forrásból származó támogatásban.

  Ötödik Lépés– A Kiválasztási Folyamat Lezárása

  A fenti lépések befejeztével, a rendszerben véglegessé válik az egyes pályázatok státusza a “feltételesen elfogadott” és “várólistás” pályázatok közül, és ezzel véglegessé válik az országonkénti, programonkénti nyertes pályázatok listája.

  Azon pályázók, akik a “feltételesen elfogadott” listára kerültek és határidőre benyújtották az érvényes és hiteles hallgatói jogviszony igazolásukat, a program ösztöndíjasaivá válnak, támogatásban részesülnek.

  Azok a “feltételesen elfogadott” kategóriás pályátók, akik viszont elmulasztották határidőre benyújtani az érvényes hallgatói jogviszony igazolásukat, elutasításra kerülnek, és a rendszer automatikusan, a pontszámokat figyelembe véve a”várólistán” szereplő pályázókkal tölti fel a helyüket.

  V. A VÁLASZTÁS EREDMÉNYEINEK KÖZLÉSE

  (Vissza a tartalomjegyzékhez)

  A Program két alkalommal, az OAS fiók létrehozásakor megadott e-mail címen értesíti a pályázókat a kiválasztás eredményéről:

  •    Elsőként, a fent említett Harmadik lépés után (július vége - augusztus), amikor is a pályázók vagy

  o    Elutasító Levelet kapnak, amely az elutasítás érdemi indokait is felsorolja, vagy
  o   Feltételesen Elfogadott vagy Várólistás Értesítő Levelet, amely azokat a kéréseket  tartalmazza, amelyeket  a pályázónak teljesítenie  kell  a továbbiakban;

  •    Másodszor, a fent említett Ötödik lépés után (október vége - november), amikor a pályázók megkapják a

  o    hivatalos értesítést a támogatásról (Notification Letter)
  o    vagy Elutasító Levelet kapnak, amely az elutasítás érdemi indokait is felsorolja

   VI. A FELLEBEZÉS MENETE

   (Vissza a tartalomjegyzékhez)

   A fellebbezés menete

   A pályázó fellebbezést nyújthat be döntés ellen a pályázat eredményének közlésétől számított egy hónapon belül. A fellebezést a REF ÖP részére kell megküldeni, kizárólag az erre a célra használatos e-mail címre: REFSP_contestations@romaeducationfund.org

   A fent megadottól eltérő címre küldött fellebezéseket nem vesszük figyelembe. Kérjük, ezt az e-mail címet kizárólag a pályázata eredményével kapcsolatos fellebbezés benyújtásához használja.

   Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon az országa Koordinátorához, abban az esetben, ha a kért válaszok nem találhatóak meg jelen kitöltési útmutatóban.

   A REF ÖP kategorizálja a fellebbezéseket és határozatot hoz róluk. A fellebbezés természetétől függően a REF ÖP dönthet úgy, hogy a fellebbezést továbbítja egy független jogi konzultáns részére.

   FONTOS

    • Átiratkozás egy másik egyetemre/szakra/ tanulmányi területre, képzésenként a Program által egyszer megengedett
     • minden átiratkozást, változtatást még annak beállta előtt írásban kell kommunikáljon, a program felé
   • A hallgatók jelentkezhetnek egyidőben több REF ösztöndíj programra is, ha megfelelnek mindegyik program érvényességi kritériumának. A kiválasztási folyamat végén, ha több REF ösztöndíj programban kerül elfogadásra, a jelentkező választani köteles az ösztöndíjak közül, és választásáról hivatalosan értesítenie kell emailben a Koordinátort.

   Előnyben részesítési alapelvek

   •  A nagyon hasonló minőségű pályaművek értékelésénél azok a pályázók részesülnek előnyben, akik eddig még nem szereztek diplomát REF ÖP anyagi támogatással.
    Példa: ha A diák megszerezte a BA diplomáját REF ÖP támogatással és az MA diploma megszerzéséhez újra pályázik az REF ÖP-hez, míg B diák először jelentezik (korábban nem volt támogatva a REF ÖP által) a B diák elsőbbséget élvez.
   • A REF ÖP fenntartja magának a jogot, hogy (megfeleően alátámasztott objektív indokok alapján) elfogadjon kései beiratkozásokat is, természetesen azzal a feltétellel, hogy a pályázó a tanulmányait megkezdi még a 2016-os év befejezése előtt, és ha a szituációról emailben értesíti a Koordinátort a Hallgatói Jogviszony Igazolás leadási határideje előtt.

   Megjegyzés: a REF fenntartja a jogot, hogy visszavonja a támogatást olyan pályázóktól, akik olyan csoportot/testületet vezetnek vagy vesznek részt annak működésében, amelynek céljai és tevékenységei nem összeegyeztethetőek a Roma Okatási Alap által képviselt értékekkel és alapelvekkel, valamint azok céljaival. 

   Itt éri el az Online Jelentkezési Rendszert